Матфей 4

1Озаман Иисус Айоз Духлан чола гӧтӱрӱлдӱ, ки диаволдан дененилмиш олсун. 2Иисус кырк гӱн хем кырк геӂӓ оруч тутту да сонда аӂыкты. 3Денейиӂи, Она йаклашып, деди: «Еер Сӓн Аллахын Оолусайдын, сымарла бу ташлара, екмек олсуннар». 4Иисус ӂувап етти: «Йазылы, ани „Адам йашамээр салт екмеклӓн, ама хербир сӧзлӓн, ани чыкэр Аллахын аазындан“». 5Сора алэр Ону диавол айоз касабайа да койэр Айоз бина сачаана, 6да деер Она: «Еер Сӓн Аллахын Оолусайдын, атыл ерӓ, зерӓ йазылы: „Аллах Кенди ангиллеринӓ сымарлайаӂэк, Сени баксыннар“ хем „Сени куӂак алаӂэклар, урулмайасын айааннан бир таша дейни“». 7Иисус деди: «Хеп ӧлӓ йазылы вар: „Денӓмӓ сенин Сааби Аллахыны“». 8Сора диавол Ону бир пек ӱӱсек байыр ӱстӱнӓ гӧтӱрдӱ. Гӧстерди Она дӱннейин хепси падишахлыкларыны хем оннарын метинниини да деди: 9«Буннары хепсини Сана вереӂӓм, еер, дӱшӱп, бана баш иилдӓрсӓн». 10Озаман Иисус ӂувап етти она: «Чекил Бендӓн, шейтан, зерӓ вар йазылы: „Баш иилт Сенин Сааби Аллахына хем салт Она измет ет“». 11Озаман диавол Ону бракты. Ангиллӓр, гелип, измет етмӓӓ Иисуса башладылар. 12Иисус ачан ишитти, ани Иоан капана койулду, дӧндӱ геери Галилейайа. 13Бракып Назарети, гелди да ерлешти Капернаум касабасында, гӧл бойунда, Завулон хем Неффалимин ерлериндӓ, 14ки таманнансын, не хаберленмишти пророк Исайадан, ангысы деер: 15«Завулонун хем Неффалимин ерлери гӧл бойунда, Иордан ашыры, Галилейа, нередӓ йабанӂылар йашээрлар! 16Каранныкта йашайан инсан гӧрдӱ бӱӱк шафк. Ӧлӱм гӧлгесинин мемлекетиндӓ йашайаннара шафк дууду». 17Ондан сора Иисус башлады насаат етмӓӓ хем демӓӓ: «Дӧнӱн Аллаха гӱнахларыныздан, зерӓ йаклашты Гӧк Падишахлыы». 18Ачан Иисус гечӓрди Галилейа гӧлӱн бойундан, гӧрдӱ ики кардаш: Симону, ангысына дейӓрдилӓр Петри, хем Андрейи, онун кардашыны, ангылары атарды сӱзмейи су ичинӓ, чӱнкӱ оннар балыкчыйды. 19Иисус деди оннара: «Гелин Беним ардыма, сизи инсан тутаннары йапаӂам». 20Оннар чабук бракты сӱзмелери да гитти Онун ардына. 21Гидип орадан таа илери, гӧрдӱ башка ики кардаш: Иакову, Зеведейин оолуну, хем Иоаны, онун кардашыны, ангылары кенди бобаларыннан, Зеведейлӓн, кайык ичиндӓ сӱзмелерини тертиплӓрди. Оннары да чаарды. 22Оннар чабук бракты кайыы хем бобаларыны да гитти Онун ардына. 23Иисус гезӓрди бӱтӱн Галилейада хем ӱӱредӓрди инсаны синагогаларда, насаат едерӓк Гӧк Падишахлыы ичин Ии Хабери. Алыштырарды хертӱрлӱ хасталыктан хем дерттӓн инсаны. 24Онун ичин хабер даалды бӱтӱн Сирийа ерлериндӓ. Она гетирӓрдилӓр хепсини, ким зеетленӓрди хертӱрлӱ хасталыктан, аарыдан, фена духлардан, кара хасталыктан хем паралич хасталыындан. Оннара саалык верӓрди. 25Онун ардына гидӓрди чок инсан Галилейадан, Декаполистӓн, Иерусалимдӓн, Иудейадан хем Иорданын ӧбӱр тарафындан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\