Матфей 6

1Бакын, йапмайасыныз иилик инсаннарын ӧнӱндӓ гӧстермӓк ичин, зерӓ олмайаӂэк сизӓ ӧдек Гӧктеки Бобаныздан. 2Ӧлӓ ки, ачан йапэрсын бир йардым, ӧтмӓ, ниӂӓ йапэрлар икиӱзлӱлӓр синагогаларда хем сокакларда, инсан оннары мететсин дейни. Доору сӧлеерим сизӓ, оннар шиндӓн сора каблетти ӧдеклерини. 3Ачан сӓн иилик йапэрсын, билмесин сол елин, не йапэр саа елин. 4Сенин иилиин саклы йапылсын, да Бобан, ани гӧрер, не йапылы саклыда, ӧдейеӂек сана /ачыкта/. 5Ачан дуа едерсин, олма ниӂӓ икиӱзлӱлӓр, ангылары беенерлӓр дуа етмӓӓ айакча синагогалар ичиндӓ хем сокак кӧшелериндӓ, инсан гӧрсӱн дейни. Доору сӧлеерим сизӓ, оннар шиндӓн сора каблетти ӧдеклерини. 6Ама сӓн, ачан дуа едерсин, гир кенди ичеринӓ, капа капуйу, дуа ет Бобана, ани саклы ердӓ, да Бобан, ани гӧрер, не йапылэр саклыда, ӧдейеӂек сана /ачыкта/. 7Ачан дуа едерсиниз, сӧлӓмейиниз зеедӓ лафлар, ниӂӓ йапэрлар тайфӓннар, ангылары санэр, ани чок лафлар бетеринӓ сесленмиш олаӂэклар. 8Бензӓмейин оннара, зерӓ сизин Бобаныз билер, не лӓӓзым сизӓ таа сиз истӓмедийнӓн. 9Тӓ несой лӓӓзым дуа едӓсиниз: Ей, гӧклердӓ олан Бобамыз: Ко айозлансын Сенин адын. 10Ко гелсин Сенин Падишахлыын. Ко олсун Сенин истедиин, ниӂӓ гӧктӓ, ӧлӓ ердӓ дӓ. 11Вер бизӓ бӱӱн хергӱнкӱ екмеемизи. 12Баашла бизим борчларымызы: Ниӂӓ биз дӓ баашлээрыз бизӓ борчлу оланнары. 13Гӧтӱрмӓ бизи денемейӓ: Ама куртар кӧтӱ оландан: /Зерӓ Сениндир Падишахлык, кудрет хем метинник Дивечтӓн дивеӂӓ. Амин./ 14Еер сиз баашларсайдыныз инсанын кабаатларыны, Гӧктеки Бобаныз да баашлайаӂэк сизин кабаатларынызы. 15Ама еер сиз баашламарсайдыныз инсанын кабаатларыны, Гӧктеки Бобаныз да баашламайаӂэк сизин кабаатларынызы. 16Ачан оруч тутэрсыныз, гӱӂеник дурмайын, ниӂӓ икиӱзлӱлӓр. Оннар гӱчлендирерлӓр ӱзлерини, ки инсана гӧстерилсиннӓр, ани оруч тутэрлар. Доору сӧлеерим сизӓ, ани оннар шиндӓн сора каблеттилӓр ӧдеклерини. 17Ама сӓн, ачан оруч тутэрсын, йаала башыны хем йыка ӱзӱнӱ, 18гӧстерилӓсин оруч тутан диил инсанын, ама Бобанын ӧнӱндӓ, ани саклы ердӓ булунэр. Бобан, ани гӧрер, не йапылы саклыда, сана ӧдек верир /ачыкта/. 19Топламайын зенгинник бу ер ӱстӱндӓ, нередӓ кӱф хем гӱвӓ ийер хем нередӓ хырсызлар казып-чалэр. 20Топлайын зенгинник гӧктӓ, нередӓ гӱвӓ хем кӱф имеер, хем нередӓ хырсызлар казып чалмээр. 21Зерӓ нередӓ сизин зенгиннииниз, орада сизин ӱреениз дӓ олаӂэк. 22Гӧз – гӱӱденин айдынныы. Еер сенин гӧзӱн саа оларсайды, бӱтӱн гӱӱдӓн айдынныкта олаӂэк. 23Ама сенин гӧзӱн кӧтӱсейди, бӱтӱн гӱӱдӓн каранныкта калаӂэк. Ӧлӓ ки, еер айдыннык, ани вар сендӓ, караннык оларсайды, не бӱӱктӱр бу караннык! 24Кимсей йок насыл измет етсин ики чорбаӂыйа. Зерӓ бирисини беенӓрсейди, ӧбӱрӱнӱ беенмӓз. Бириси ичин чалышкан оларсайды, ӧбӱрӱ ичин касаветсиз олур. Йок насыл измет едӓсиниз хем Аллаха, хем зенгиннӓӓ. 25Онуштан деерим сизӓ: кахырланмайын йашаманыз ичин, дӱшӱнмейин, не ийеӂениз, не ичеӂениз хем не гӱӱденизӓ гиийеӂениз. Диил ми йашамак таа паалы, некадар имӓк, хем гӱӱдӓ таа паалы, некадар руба? 26Бакын гӧк кушларына. Оннар не екер, не бичер, не дӓ амбара топлээр, ама Гӧктеки Бобаныз оннары дойурэр. Аӂаба диил мисиниз сиз таа паалы оннардан? 27Хем ким сиздӓн, артык кахырланып, вар насыл еклесин баарлем бир ендезӓ кенди бойуна? 28Руба ичин нечин кахырланэрсыныз? Йа бакын, несой бӱӱйер кыр замбаклары. Оннар не зааметленер, не докуйэр. 29Ама деерим сизӓ: артык Соломон бӱтӱн донаклыында гиинӓмеди, ниӂӓ оннарын бириси. 30Чӱнкӱ Аллах бӧлӓ гиидирер кыр отуну, ани бӱӱн вар, ама йаарын атешӓ атылаӂэк, аӂаба таа чок гиидирмейеӂек ми сизи, аз инанӂылар? 31Кахырланмайын хем демейин: „Не ийеӂез?“ хем „Не ичеӂез?“ еки: „Не гиийеӂез?“ 32Зерӓ хепсини буннары тайфӓннар аарээр. Гӧктеки Бобаныз билер, ани хепси буннар лӓӓзым сизӓ. 33Хепсиндӓн ӧнӂӓ аарайын Аллахын Падишахлыыны хем Онун доорулууну, хепси калан ишлӓр дӓ верилеӂек сизӓ. 34Кахырланмайын йаарынкы гӱн ичин, зерӓ йаарынкы гӱн гелер кенди кахырларыннан. Етӓр бӱӱнкӱ гӱнӱн зааметлери.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\