Филиплилерӓ 1 | Bible.is
Филиплилерӓ 1

1Иисус Христозун чыраклары, бӓн, Павли, хем Тимофей, селӓм йоллээрыз Иисус Христозун бӱтӱн айоз халкына, ани булунэр Филип касабасында, хеп ӧлӓ епископлара хем диаконнара. 2Ииверги хем услулук олсун сизӓ Аллах Бобадан хем Сааби Иисус Христоздан. 3Шӱкӱр едерим беним Аллахыма херзаман, ачан аклыма гетирерим сизи. 4Херзаман, хербир дуамда хепсиниз ичин севинмӓклӓн дуа едерим, 5зерӓ илк гӱндӓн шиндийӓ кадар сиз пай алэрсыныз Ии Хабери хаберлемектӓ. 6Пек инанэрым, ани О, Ким чекеттирди сиздӓ бу ии иши, битиреӂек Иисус Христозун гӱнӱнӓ кадар. 7Доору, ани бӧлӓ сизин ичин дӱшӱнерим, зерӓ сиз беним ӱреемдӓйсиниз. Хем ачан синӂирлӓрлӓн баалыйым, хем да ачан Ии Хабери коруйэрым хем аслысыны чыкарэрым, сиз хепсиниз пай алэрсыныз бу хайырда бенимнӓн барабар. 8Аллах бана шаат, ани бӓн ӧзлеерим хепсинизи Иисус Христозун севгисиннӓн. 9Дуа едерим, ки сизин севгиниз таа чок хем таа чок бӱӱсӱн билгидӓ хем аннамакта. 10Озаман таныйабилирсиниз, не файдалы, ки оласыныз темиз хем кусурсуз Христозун гӱнӱндӓ, 11долу доорулук мейвасыннан, ани гелер Иисус Христоздан, Аллахын шаны ичин хем метиннии ичин. 12Истеерим билӓсиниз, кардашлар, ани беним халым файда олду таа чок Ии Хаберин хаберленмесинӓ. 13Ӧлӓ ки аннады херкези императорун бинасында хем хепси калан инсаннар, ани бӓн синӂирлӓрлӓн баалыйым Христос ичин. 14Чойу кардашлардан, Саабийӓ умутланарак, беним синӂирлеримдӓн таа чок кыйышмак едендилӓр да коркусуз сӧлеерлӓр Аллахын сӧзӱнӱ. 15Доору, ани кимиси насаат едер Христос ичин хасеетликтӓн хем йарышмактан, ама башкалары ии неетлӓн. 16Кимиси буну йапэр севгиликтӓн, билерӓк ани бӓн койулдум, ки коруйайым Ии Хабери. 17Башкасы хаберлеер Христозу кендини калдырмак ичин, диил пак неетлӓн, санарак, ани бунуннан зееделеерлӓр зеетлерими капанда. 18Ама не зарары вар? Истӓр йапынмаклан, истӓр хализ ӱректӓн, Христос хаберленер. Бунун ичин севинерим хем таа чок севинеӂӓм дӓ. 19Зерӓ билерим, ани бу бана куртулмак гетиреӂек сизин дуаларынызлан хем Иисус Христозун Духунун йардымыннан. 20Хавезлӓн беклеерим хем умутланэрым, ани хич утанмыш олмайаӂам, ама кыйышмаклан лафедеӂӓм, да ниӂӓ херзаман, ӧлӓ шинди дӓ, йашарсам да, ӧлӱрсӓм дӓ, Христос беним гӱӱдӓмнӓн метинненеӂек. 21Зерӓ беним ичин йашамак – Христос, ӧлӱм – казанч. 22Еер илери доору йашарсам гӱӱдедӓ, файдалы ишлӓр йапабилӓрим. Ама билмеерим, не айырайым. 23Чекер бени бу да, о да. Истеерим гечинейим бу дӱннедӓн да олайым Христозлан, зерӓ бу чок таа ии. 24Ама гӱӱдедӓ каларсайдым, бу сизин ичин таа лӓӓзымныклы. 25Чок инанарак буна, билерим, ани йашайаӂам да илери доору сизиннӓн хепсинизлӓн барабар олаӂам, ки сиз, инанда илерлейип, севинӓсиниз. 26Озаман таа чок ӱӱнӓбилеӂениз Христос Иисуслан беним ичин, ачан сизӓ геери гелеӂӓм. 27Саде йакышыклы йашайыныз Христозун Ии Хаберинӓ гӧрӓ, ки еер гелирсӓм да гӧрӱрсӓм сизи, еки гелмӓрсӓм, ишидейим сизин ичин, ани духча бирликтӓ дурэрсыныз, ниӂӓ бир ӂан савашарак, ки Ии Хабер инанылсын, 28хем каршы дураннардан хич коркмайарак. Бу оннар ичин бир нышан, ани оннар кайбелеӂеклӓр, ама сиз куртулаӂэныз. Бу да вар Аллахтан. 29Зерӓ сизӓ Христос ичин верили, диил саде Она инанасыныз, ама зеетленӓсиниз дӓ Онун ичин. 30Сиз хеп ӧлӓ савашэрсыныз, ниӂӓ бендӓ гӧрдӱнӱз хем ниӂӓ шинди беним ичин ишидерсиниз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\