Филиплилерӓ 2

1Христос сизи гиргиннедер, севгисиннӓн иилендирер, Айоз Духтан пай алэрсыныз, ӱреениздӓ севги хем аӂыйаннык вар. 2Онуштан беним севинмеми долдурун: олун бир нееттӓ хем бир севгиликтӓ, ниӂӓ бир ӂанда хем фикирликтӓ. 3Бишей йапмайын кендинизи калдырмак ичин еки бошуна ӱӱнмӓк ичин, ама йавашлыклан хатырлайын бири-биринизи, ӱӱсеклендирерӓк башкасыны таа чок, некадар кендини. 4Дӱшӱнмейин салт кендиниз ичин, ама башкасы ичин дӓ дӱшӱнӱн. 5Сиздӓ олсун хеп о дӱшӱнмӓк, не варды Иисус Христозда. 6Макар ки О Аллахын симасыйды, саймады, ани дӱшер кендини коймаа Аллахлан бир, 7ама метиннииндӓн сойунуп, алды чырак симасыны да олду инсан гиби. 8Оларак инсан гӧрӱмӱндӓ, О ашаалатты Кендини да сеследи Аллахы ӧлӱмӓ кадар, артык ӧлӱмӓ кадар ставрозда. 9Онуштан Аллах Ону пек чок ӱӱсеклетти да баашлады Она хепси адлардан таа ӱстӱн бир ад, 10ки Иисусун адыны икрамнайарак хепси гӧктекилӓр, ердекилӓр хем ер алтындакылар диз чӧксӱннӓр, 11хем хербир дил ачык сӧлесин, ани Иисус Христос – Сааби, да бунуннан Аллах Боба метинненсин. 12Ӧлӓ ки, севгили кардашларым, ниӂӓ херзаман сеслединиз, диил саде ачан беним йанымдайдыныз, ама таа чок шинди, ачан бӓн йокум аранызда, сайгыйлан хем коркуйлан чыкарын баша куртулманызы. 13Зерӓ Аллах О, Ким ишлеер сиздӓ, ки хем истейӓсиниз хем йапасыныз, не О беенер. 14Хепсини йапын, мырылданмайарак хем чекишмейерӓк, 15ки оласыныз кусурсуз хем темиз, Аллахын лекесиз ушаклары бу бозук хем сапык сенселенин ортасында. Оннарын арасында сиз, сыкы тутарак йашамак верӓн сӧзӱ, шафк едерсиниз, ниӂӓ йылдызлар гӧктӓ. 16Ӧлӓ ки олаӂэк нейлӓн ӱӱнейим Христозун гӱнӱндӓ, ани бошуна чалышмадым хем бошуна ишлӓмедим. 17Ниӂӓ шарап дӧкӱлер курбанын ӱстӱнӓ, хеп ӧлӓ беним каным да лӓӓзым дӧкӱлсӱн, ки таманнансын сизин инанынызын изметчилии. Ама хеп окадар севинерим хем хепсинизин севинмелииниздӓн пай алэрым. 18Хеп ӧлӓ сиз дӓ севинин хем беним севинмелиимдӓн пай алын. 19Сааби Иисуса умутланэрым, ани тездӓ йоллайаӂам сизӓ Тимофейи, ки беним дӓ, хабер сиздӓн кабледип, ӱрӓӓм услансын. 20Зерӓ башка кимсейим йок, ки онун гиби дӱшӱнсӱн хем сизин ичин бӱтӱн ӱректӓн чалышсын. 21Зерӓ хепси аарээр кендинӓ файда, диил Иисус Христоза. 22Ама билерсиниз, некадар дененмиш адам Тимофей, зерӓ Ии Хабери насаат едерӓк бенимнӓн барабар измет етти, ниӂӓ бир оол бобасыннан. 23Умутланэрым, ону чабук йоллайым сизӓ, гӧрдӱйнӓн, не олаӂэк бенимнӓн. 24Чок инанэрым Саабийӓ, ани тездӓ кендим дӓ гелеӂӓм. 25Ама есапладым, ки лӓӓзым сизӓ геери йоллайым кардашымы Епафродити, ангысы бенимнӓн барабар ишлеер хем савашэр, да ангысыны сиз йолладыныз, ки йардым етсин бана зорлукларымда. 26Зерӓ о пек ӧзлемиш сизи хепсинизи, да чок гӱчленди, чӱнкӱ онун хасталыы ичин ишиттиниз. 27Хакына, о хасталандыйды да ӧлӱм дӧшеендейди, ама Аллах аӂыды ону, да диил саде ону, ама бени дӓ, ки олмасын бана кахыр ӱстӱнӓ кахыр. 28Онуштан ону таа бӱӱк хавезлӓн йоллээрым, ки сиз, ону енидӓн гӧрӱп, севинӓсиниз, бӓн дӓ таа аз кахырланайым. 29Кабледин ону Саабидӓ бӱтӱн севинмеликлӓн да бутӱрлӱ инсаннары хатырлайын. 30Зерӓ о Христозун иши ичин йакынды ӧлӱмӓ да йашамасыны орталаа койду, ки таманнасын изметчилии, не етишмӓрди сиздӓ бана дейни.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\