Филиплилерӓ 3

1Биткидӓ, кардашларым, севинин Саабидӓ. Бана диил аар йазмаа сизӓ хеп о ишлери, зерӓ бу сизи зарардан коруйар. 2Корунун о кӧпеклердӓн! Корунун кӧтӱлӱк йапаннардан! Корунун кесиклик касапларындан! 3Зерӓ хакына кесикли – биз, ани духча измет едериз Аллаха, ӱӱнериз Иисус Христозлан хем умудумузу коймээрыз инсан ишлеринӓ. 4Аслыда бӓн дӓ вар ниӂӓ умудуму койайым инсан ишлеринӓ. Еер биркимсей санарса, ани вар насыл умутлансын инсан ишлеринӓ, бӓн таа чок умутланабилерим. 5Секизинӂи гӱнӱ дуумактан кесиклийим, Израил миллетиндӓн, Вениамин тамызлыындан, чыфытлардан чыфыт, Айоз Закона гӧрӓ фарисей. 6Кыйаклыклан клисейи коолардым. Еер лафедӓрсӓк доорулук ичин, ани Айоз Законда темелли, бӓн кабаатсыздым. 7Ама недӓ бӓн ӱстӱндӱм, ону кайыплык сайдым Христос ичин. 8Бундан таа чок, хепсини сайэрым кайыплык, бакарак, некадар таа ӱстӱндӱр танымак Христос Иисусу, беним Саабими. Христос ичин хепсини кайбеттим хем гӱбӱр сайэрым, ки еденӓбилейим Христозу 9да булунайым Онда, диил кенди доорулуумнан, ани Закондан гелер, ама доорулуклан, ани Аллахтан гелер инаннан Христоза да инанда темелли. 10Истеерим таныйым Ону хем дирилмесинин куведини, пай алайым Онун зеетлериндӓн хем ӧлӱмӱннӓн Она бензӓр олайым, 11несой да олса, етишӓбилейим ӧлӱлерин дирилмесинӓ. 12Диил, ки демӓӓ, ани шиндӓн сора каблеттим еки таман олдум, ама чалышэрым, ки еденейим, ниӂӓ Христос бени еденди. 13Кардашлар, саймээрым, ани бӓн едендим, салт буну йапэрым: геерисини унударак да ӧнӱмдӓ ишлерӓ узанарак, 14качэрым о уура етишмӓӓ чизгийӓ, ки ӧдӓӓ казанайым – гӧктӓ йашамайы, ангысына Аллах чаарды бени Иисус Христозда. 15Онуштан хепсимиз, ким духча ергин, лӓӓзым бӧлӓ дӱшӱнелим. Еер сиздӓ варса башка бир неет бишей ичин, Аллах буну да ачаӂэк сизӓ. 16Ама нейлӓн бир аннамайа гелдик, ону ӧлӓ дӓ туталым. 17Бана бензӓр олмаа чалышын, кардашлар, да ислӓӓ бакын оннара, ким йашээр о ӧрнӓӓ гӧрӓ, ангысыны биз сизӓ вердик. 18Зерӓ чойу оннардан, кимин ичин чок сыра сӧледим сизӓ, шинди дӓ сӧлеерим аалайарак, йашээрлар ниӂӓ Христозун ставрозунун душманнары. 19Оннарын сону кайыплык олаӂэк. Оннарын аллахы – кенди шкембелери, да ӱӱнерлӓр онуннан, недӓн лӓӓзым утансыннар. Оннар дӱшӱнерлӓр ердеки ишлӓр ичин. 20Бизим ватанымыз са гӧклердӓ, нередӓн беклеериз Куртарыӂыйы, Сааби Иисус Христозу, 21Ангысы бизим бу дӱшкӱн гӱӱдемизи дииштиреӂек да йапаӂэк Кенди шанны гӱӱдесинӓ бензӓр олсун, файдалайарак о куведи, ангысыннан О вар насыл запетсин хепсини.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\