Филиплилерӓ 4 | Bible.is
Филиплилерӓ 4

1Ӧлӓ ки, севгили кардашларым, ангыларыны чок ӧзледим, беним севинмелиим хем фенецим, бӧлӓ каави дурасыныз Саабидӓ, севгилилӓр. 2Йалварэрым Еводийайа, йалварэрым Синтихийӓ, Саабидӓ олун бир аннамакта. 3Сӓн дӓ, Сизиг, хакына кафадарым, йардым ет бу карылара, ани саваштылар Ии Хабери насаат етмӓӓ бенимнӓн, Клементлӓн хем каланнарлан, ани бенимнӓн ишлеерлӓр, ангыларын адлары йазылы йашамак кийадында. 4Севинин Саабидӓ херзаман, таа бир сыра деерим, севинин. 5Сизин йалпаклыыныз хепси инсаннардан билинсин. Сааби йакын. 6Кахырланмайын бишей ичин, ама хертӱрлӱ дуада хем йалвармакта ачын сизин истемеклеринизи Аллахын ӧнӱндӓ шӱкӱрлӱклӓн. 7Озаман Аллахын селемети, ани таа ӱӱсек хербир акылдан, коруйаӂэк сизин ӱреклеринизи хем фикирлеринизи Иисус Христозда. 8Биткидӓ, кардашларым, не вар хакына, сайгылы, доору, темиз, севимни хем майыл, не вар ии хем метинни, оннар ичин дӱшӱнӱн. 9Не ӱӱрендиниз, каблеттиниз, ишиттиниз хем гӧрдӱнӱз бендӓ, оннары таманнайын, да селемет верӓн Аллах сизиннӓн олаӂэк. 10Бӓн пек севиндим Саабидӓ, ани сиз енидӓн башладыныз беним ичин меракланмаа. Сиз херзаман меракланардыныз беним ичин, ама йокту колайлыыныз. 11Деерим буну, диил ани беним зорум вар. Зерӓ бӓн ӱӱрендим шӱкӱр олайым о халда, ангысында булунэрым. 12Билерим йашамаа, ниӂӓ йоклукта, хеп ӧлӓ боллукта да. Ӱӱрендим секрети, ани херердӓ, хербир халда, ниӂӓ ток олайым, хеп ӧлӓ аач да дурайым, ниӂӓ боллукта, хеп ӧлӓ зорлукта да булунайым. 13Хепсини беӂерерим Христозда, ани бени каавилеер. 14Ама сиз ии йаптыныз, ани бенимнӓн пай алдыныз беним зеетлеримдӓ. 15Сиз дӓ, Филиплилӓр, билерсиниз, ани ачан Ии Хабер даалмаа башлады, да бӓн чыктым Македонийадан, бир дӓ клисӓ пай алмады йардым вермектӓ хем насаат каблетмектӓ, сиздӓн каарӓ. 16Бӓн Салониктӓ булунаркан, сиз биркач сыра йардым йолладыныз бана, ачан зорум варды. 17Сӧлеерим буну, диил ани баашыш аарээрым. Терсинӓ, аарээрым бир казанч сизин файданыз ичин. 18Бендӓ хепси вар, боллукта йашээрым. Бӓн токум, каблеттим, нейи Епафродитин елиннӓн йолламышыныз. Бу – ниӂӓ гӧзӓл кокулу бир баашыш, бир курбан, ангысыны Аллах кабледер хем беенер. 19Аллахым да долдураӂэк хепси сизин лӓӓзымныкларынызы Кенди зебилликтӓн зенгинниинӓ гӧрӓ Иисус Христозда. 20Аллах Бобамыза олсун метинник дивечтӓн дивеӂӓ! Амин. 21Селӓмнейин Иисус Христозун бӱтӱн айоз халкыны. Кардашлар, ани бенимнӓн, сизӓ селӓм йоллээрлар. 22Аллахын бӱтӱн айоз халкы, хепсиндӓн чок – Кесарын евиндекилӓр, сизӓ селӓм йоллээрлар. 23Сааби Иисус Христозун иивергиси олсун сизин духунузлан. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\