Филимона 1

1Бӓн, Павли, Иисус Христос ичин капанӂы, хем кардаш Тимофей, селӓм йоллээрыз сана, Филимона, ани бизим севгили кафадарымыз иштӓ, 2кызкардаш Апфийайа, Архипӓ, ани бизим кафадарымыз бир дӱӱштӓ, хем сенин евдеки клисенӓ. 3Ииверги сизӓ хем услулук бизим Аллах Бобадан хем Сааби Иисус Христоздан. 4Шӱкӱр едерим беним Аллахыма, херзаман сени анарак беним дуаларымда, 5зерӓ ишиттим, ниӂӓ инандын Сааби Иисуса хем ниӂӓ северсин Аллахын хепси айоз халкыны. 6Дуа едерим, ки сӓн чалышкан оласын хаберлемектӓ сенин инаныны, чӱнкӱ таныйэрсын хербир иилии, ангысыны каблеттик Иисус Христоздан. 7Зерӓ биз пек севиндик хем ӱреклендик сенин севгин ичин, зерӓ сениннӓн, кардашым, хошланды айозларын ӱреклери. 8Макар ки Христозда вар кыйышмаклыым, сана сымарлайым, ки йапасын, не лӓӓзым, 9сайэрым, таа ислӓӓ йалварайым сана севгийлӓн. Зерӓ йалваран диил башкасы, ама бӓн, ихтӓр Павли, ани шинди Иисус Христос ичин капанӂы. 10Йалварэрым сана беним ушаам ичин, Онисим ичин, ангысыны дуудурдум, булунарак баалы синӂирлӓрлӓн. 11Бир вакыт о сана йарамарды, ама шинди йарар хем сана, хем бана. 12Ону, ким беним ӱрӓӓм, сана геери йоллээрым. 13Бӓн истедим ону йанымда тутайым, ки сенин еринӓ измет етсин бана бу синӂирлердӓ, нейлӓн баалыйым Ии Хабер ичин. 14Ама изин олмайынӂа сендӓн, истӓмедим буну йапмаа. Истедим, иилик йапасын диил зорланмыш, ама ии истедииндӓн. 15Зерӓ олабилир, ани о бир парча вакыда айырылды сендӓн, ки геери ону аласын херзамана, 16диил ниӂӓ бир чыраа, ама таа ӱстӱн чырактан, олсун ниӂӓ бир севгили кардаш, чок беним ичин, ама таа чок сенин ичин, ниӂӓ бир инсан, хеп ӧлӓ ниӂӓ бир инанӂы Саабидӓ. 17Еер сӓн бени пайдаш сайарсайдын, каблет ону, ниӂӓ бени. 18Еер сени бишейлӓн гӱӂендирдийсӓ еки борчлуйса сана, кой оннары беним ӱстӱмӓ. 19Бӓн, Павли, йаздым кенди елимнӓн: кендим ӧдейеӂӓм. Демеерим, ани сӓн кендин дӓ бана борчлуйсун. 20Хакына, кардашым, вер бана колайлык Саабидӓ сендӓн файдаланайым, хошландыр беним ӱрееми Христозда. 21Йаздым сана, чок инанарак, ани сӓн сеслейеӂӓн, да билерим, ани йапаӂан таа чок, некадар бӓн истеерим. 22Хеп ӧлӓ хазырла бир ер бана, калайым сендӓ, зерӓ умутланэрым, сизин дуаларынызлан, чыкып капандан, гелейим сизӓ. 23Селӓм йоллээр сана Епафрас, ани капанӂы бенимнӓн билӓ Иисус Христос ичин, 24Марк, Аристарх, Димас, Лука, беним кафадарларым. 25Бизим Сааби Иисус Христоздан ииверги сизин духунузлан олсун. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\