Апокалипсис 1

1Иисус Христозун ачыкламасы, ани Аллах Она верди, гӧстерсин кенди чыракларына, не тездӓ лӓӓзым олсун. Буну хаберледи, йоллайып Кенди ангилин елиннӓн чыраана Иоана, 2ким шаатлык етти Аллахын сӧзӱ ичин хем Иисус Христозун шаатлыыны аннатты – хепсини, не гӧрдӱ. 3Не мутлу о, ким окуйэр хем ким сеслеер бу пророклук сӧзлерини хем коруйэр, не бурада йазылы, зерӓ вакыт йакын. 4Бӓн, Иоан, селӓм йоллээрым еди клисейӓ, ангылары булунэр Асийа бӧлгесиндӓ. Ииверги хем услулук сизӓ Ондан, Ким вар, Ким варды хем Ким гелӓр, еди духтан, ангылары Онун чорбаӂылык скемнесинин каршысында, 5хем Иисус Христоздан, Ким инанч шаат, илк дууан, Ким ӧлӱлердӓн дирилди хем ердеки падишахларын ӧндерӂиси. О бизи севди, Кенди каныннан бизи гӱнахларымыздан куртарды, 6йапты бизи падишах хем попаз Аллаха, Кенди Бобасына. Она олсун метинник хем заабитлик дивечтӓн дивеӂӓ! 7Бак, О гелер булутларлан, да хербир гӧз Ону гӧреӂек, артык оннар да, ким Ону саплады. Хепси ердеки сенселелӓр аалайаӂэк Онун бетеринӓ. Ӧлӓ, амин! 8«Бӓним Алфа хем Омега, /Баш хем Сон/», – деер Сааби Аллах, Ким вар, Ким варды хем Ким гелӓр, Чоккудретли. 9Бӓн, Иоан, сизин кардашыныз, пай алэрым сизиннӓн барабар Иисусун зеетлериндӓ, падишахлыында хем дайанмасында. Булунардым бир адада, ады Патмос, Аллахын сӧзӱ ичин хем Иисусун шаатлыы ичин. 10Айоз Дух конду бана Саабинин гӱнӱндӓ. Аркамдан ишиттим бир бӱӱк сес, труба сеси гиби, Ангысы дейӓрди: «/Бӓним Алфа хем Омега, Баш хем Сон./ 11Не гӧрерсин, йаз бир кийада да йолла еди клисейӓ: Ефес, Смирна, Пергама, Фиатира, Сардис, Филаделфийа хем Лаодикийа касабаларына». 12Дӧндӱм гӧрейим, ким бенимнӓн лафедер. Дӧнӱп, гӧрдӱм еди алтын шамдал. 13Еди шамдал ортасында гӧрдӱм Бирисини, Ким адам оолуна бензӓрди. Гиийимнийди айакларына кадар узун рубайлан хем кушалыйды гӱӱсӱндӓн алтын кушаклан. 14Башы хем сачлары ак-бийаз, ниӂӓ йапаа, каар гиби, гӧзлери атеш йалыны гиби. 15Айаклары – фырында кыздырылмыш йалабык тунч гибийди. Сеси – бӱӱк акан сулар уултусу гибийди. 16Саа елиндӓ тутарды еди йылдыз, аазындан чыкарды икиӱзлӱ бир кескин кылыч. Ӱзӱ гӱн гибийди, ани шафк едер бӱтӱн куветлӓн. 17Ачан гӧрдӱм Ону, дӱштӱм айакларына ӧлӱ гиби. О койду саа елини беним ӱстӱмӓ да деди: «Коркма! Бӓним Баш хем Сон. 18Дири оланым, ӧлӱйдӱм, ама те, дири калаӂам дивеӂӓ кадар. Беним елимдӓ ӧлӱмӱн хем ӧлӱлӓр еринин анатарлары. 19Онуштан йаз, не гӧрдӱн, не вар хем не олаӂэк бундан сора. 20Еди йылдызын, не гӧрдӱн Беним саа елимдӓ, хем еди алтын шамдалын саклылыы будур: еди йылдыз – еди клисенин ангиллери, хем еди шамдал – буннар еди клисӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\