Апокалипсис 10

1Сора гӧрдӱм башка бир каави ангил, ким инӓрди гӧктӓн, сарылы булутлан, да башы ӱстӱндӓ бир гӧк кушаа варды. Ӱзӱ гӱн гиби, айаклары да атештӓн диреклӓр гибийди. 2Елиндӓ тутарды ачык бир кӱчӱк кийат коласы. Саа айааны басты дениз ӱстӱнӓ, сол айааны да ер ӱстӱнӓ, 3сора баарды бӱӱк сеслӓн, ниӂӓ баарэр бир аслан. Ачан о баарды, еди гӧк гӱрӱлтӱсӱ кенди сеслериннӓн ӂувап етти. 4Ачан еди гӧк гӱрӱлтӱсӱ гӱрӱлдеди, бӓн истедим йазмаа, ама ишиттим бир сес гӧктӓн, ани деди бана: «Тут саклы, не еди гӧк гӱрӱлтӱсӱ деди, да йазма бу сӧзлери». 5Озаман ангил, ангысыны гӧрдӱм дураркан дениз ӱстӱндӓ хем ер ӱстӱндӓ, калдырды саа елини гӧкӓ 6да емин етти дивеч Йашайанын адыннан, Ким йаратты гӧкӱ хем не вар гӧктӓ, ери хем не вар ердӓ, денизи хем не вар дениздӓ, дейип: «Ойаланмак шиндӓн сора олмайаӂэк. 7Ама озаман, ачан единӂи ангил труба баардаӂэк, таманнанаӂэк Аллахын саклы неети, ниӂӓ хаберледийди кенди чыракларына, пророклара». 8О сес, ани ишиттийдим гӧктӓн, енидӓн лафетти бенимнӓн да деди: «Гит, ал ачык кӱчӱк колайы ангилин елиндӓн, ангысы дурэр дениз хем ер ӱстӱндӓ». 9Гиттим ангилӓ да дедим, версин бана кӱчӱк колайы. О деди бана: «Ал да и ону, карнында аӂы, ама аазында бал гиби татлы олаӂэк». 10Алдым кӱчӱк колайы ангилин елиндӓн да идим. Аазымда бал гиби татлыйды, ама идиктӓн сора карным аӂылыклан долду. 11Сора денди бана: «Сӓн енидӓн лӓӓзым пророклук едӓсин чок халклар, миллетлӓр, диллӓр хем падишахлар ичин».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\