Апокалипсис 11

1Верилди бана бир сааз, ниӂӓ бир ӧлчӱ, да денди: «Калк да ӧлч Аллахын Айоз бинасыны, курбанныы хем орада баш иилденнери. 2Ама айоз бинанын дышанкы аулуну ӧлчӱлмедик брак, зерӓ о верили миллетлерӓ, да оннар чиинейеӂеклӓр айоз касабайы кырк ики ай. 3Беним ики шаадыма вереӂӓм кувет пророклук етсиннӓр бин икиӱз алтмыш гӱн, гиийимни чуваллан. 4Оннар – ики зейтин ааӂы хем ики шамдал, ани дурэрлар ерин Саабиси ӧнӱндӓ. 5Еер биркимсей истӓрсейди оннары кедерлемӓӓ, атеш чыкаӂэк оннарын аазларындан да йудаӂэк оннарын душманнарыны. Ким истеер оннары кедерлемӓӓ, о лӓӓзым бутакым ӧлдӱрӱлсӱн. 6Оннарын вар заабитлии капасыннар гӧкӱ, ки йаамур йаамасын окадар вакыт, некадар пророклук едерлӓр. Оннарын вар заабитлии, сулары кана чевирсиннӓр да ери хертӱрлӱ белаларлан чарпсыннар, кач керӓ истейеӂеклӓр. 7Оннар шаатлыкларыны таманнадыйнан, ӂанавар, ани калкэр дипсизликтӓн, оннарлан ӂенк едеӂек да, енсейип, оннары ӧлдӱреӂек. 8Оннарын гӱӱделери бракылы олаӂэк бӱӱк касабанын ана йолу ӱстӱндӓ. О касаба духчасына адланэр „Содом“ хем „Мысыр“, нередӓ оннарын Саабиси дӓ ставроза герили олду. 9Инсаннар хер халктан, миллеттӓн, тамызлыктан хем дилдӓн оннарын гӱӱделерини сииредеӂеклӓр ӱч бучук гӱн да бракмайаӂэклар, ки мезара койулсуннар. 10Ер ӱзӱндӓ йашайаннар севинеӂеклӓр, шенненеӂеклӓр хем баашыш бири-биринӓ йоллайаӂэклар, зерӓ бу ики пророк зеетледилӓр ер ӱзӱндӓ йашайаннары. 11Ама ӱч бучук гӱндӓн сора Аллахтан йашамак духу гирди оннара, да икиси дӓ калктылар айакча. Бӱӱк корку каплады хепсини оннары, ким сииредӓрди. 12Бу ики пророк ишитти гӧктӓн бир бӱӱк сес, ани оннара деди: „Пинин бурайы!“ Оннар гӧкӓ бир булут ичиндӓ калктылар, да оннарын душманнары буну гӧрдӱлӓр. 13Осаат бир бӱӱк ер тепремеси олду, да касабанын онунӂу пайы йыкылды. Бу ер тепремесиндӓн еди бин киши ӧлдӱ, да калан инсан коркудан Гӧктеки Аллахы метиннедилӓр. 14Икинӂи бела гечти, да тез йаклашэр ӱчӱнӂӱ бела». 15Единӂи ангил трубайы баартты, да гӧктӓн бӱӱк сеслӓр ишидилди, ани дейӓрди: «Дӱннӓ падишахлыы гечти бизим Саабинин хем Онун Христозун елинӓ, да О падишахлык едеӂек дивечтӓн дивеӂӓ». 16Ирми дӧрт аксакал, ани отурардылар Аллахын каршысында кенди чорбаӂылык скемнелериндӓ, дӱштӱлӓр ӱзӱкойну да баш иилттилӓр Аллаха, 17дейерӓк: «Шӱкӱр едериз Сана, Сааби Аллах, Чоккудретли, Ким вар, Ким варды /хем Ким гелӓр/. Зерӓ Сӓн каблеттин бӱӱк кудредини да башладын падишахлык етмӓӓ. 18Миллетлӓр ӱфкелендийдилӓр, ама шинди Сенин ӱфкӓн гелди. Вакыт да гелди, ки ӧлӱлерӓ даава кесӓсин, ӧдек верӓсин пророклара, Сенин чыракларына, хем айоз халкына, оннара, ким икрамнээр Сенин адыны, кӱчӱклерӓ хем бӱӱклерӓ, хем телеф едӓсин оннары, ким телеф едер ер ӱзӱнӱ». 19Аллахын гӧктеки Айоз бинасы ачылды, да Онун Бааланты Сандыы Айоз бинасында гӧрӱндӱ. Чимчирик чакты, уултулар хем гӧк гӱрӱлтӱлери ишидилди, ер тепреди хем бӱӱк толу фуртунасы копту.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\