Апокалипсис 12

1Гӧктӓ бир бӱӱк нышан гӧрӱндӱ: бир кары гӱннӓн сарылы, ай айаклары алтында, башында да бир фенец оники йылдызлан. 2Кары маамулду, дуудурмак аарыларындан зеетленӓрди хем баарарды. 3Сора бир башка нышан гӧктӓ гӧрӱндӱ: бӱӱк бир кырмызы дракон еди кафайлан хем он буйнузлан, кафаларында да еди корона варды. 4Онун куйруу, гӧктеки йылдызларын ӱчӱнӂӱ пайыны сӱрӱклейип, ерӓ дӱшӱрдӱ. Сора дракон дикилди карынын ӧнӱнӓ, ани лӓӓзымды дуудурсун, ки дуудурдуу заман ушааны йутсун. 5Кары дуудурду бир оол – бир чоӂук, ангысы хепси миллетлери демир бастоннан гӱдеӂек. Ушаа хемен алынды Аллахын ӧнӱнӓ, Аллахын чорбаӂылык скемнесинӓ. 6Ама кары пустийалаа качты, нередӓ онун ичин ер Аллахтан хазырланмышты, ки орада бин икиӱз алтмыш гӱн бесленсин. 7Гӧктӓ олду ӂенк. Михаил ангиллериннӓн барабар дракона каршы ӂенк еттилӓр. Дракон хем онун ангиллери да ӂенк етти, 8ама каршы дурамадылар, артык оннара гӧктӓ ер булунмады. 9Бӱӱк дракон, евелки йылан, ангысына денер диавол хем шейтан, ани бӱтӱн дӱннейи алдадэр, ерӓ атылды хем онуннан барабар онун ангиллери дӓ. 10Бӓн ишиттим бир бӱӱк сес гӧктӓн, ани дейӓрди: «Шинди куртулмак, кудрет, бизим Аллахын падишахлыы хем Христозунун заабитлии ерлештирилди, зерӓ ашаа атылды бизим кардашларын кабаатландырыӂысы, ким геӂӓ-гӱндӱз оннары кабаатландырарды бизим Аллахын ӧнӱндӓ. 11Оннар енседилӓр ону Кузунун каныннан хем кенди шаатлыкларынын сӧзӱннӓн, зерӓ артык кенди ӂаннарыны кыймадылар да ӧлӱмӓ вердилӓр. 12Онуштан севинин, гӧклӓр хем гӧктӓ йашайаннар! Ама вай сизӓ, ер хем дениз! Зерӓ сизӓ диавол бӱӱк ӱфкейлӓн инди, билерӓк ани аз вакыды калды!» 13Дракон, ачан гӧрдӱ, ани ерӓ атылмыш олду, башлады кооламаа карыйы, ангысы дуудурмушту чоӂуу. 14Ама карыйа ики бӱӱк картал канады верилди, ки учабилсин йыланын ӧнӱндӓн пустийалаа, кенди еринӓ, нередӓ дойурулаӂэк бир вакыт, вакытлар хем йарым вакыт. 15Дракон кенди аазындан су салверди, ниӂӓ бир акар дерӓ, карынын ардына, ки ону, селлӓн алып, гӧтӱрсӱн. 16Ама ер йардым етти карыйа, ачты аазыны да йутту суйу, ани дракон аазындан салвермишти. 17Дракон карыйа ӱфкеленди да гитти ӂенк етмӓӓ карынын сенселесиндӓн калма инсаннан, ангылары Аллахын сымарламакларыны таманнээрлар хем ангыларында вар шаатлык Иисус ичин. Сора денизин куму ӱстӱндӓ дурду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\