Апокалипсис 13 | Bible.is
Апокалипсис 13

1Озаман гӧрдӱм, дениздӓн чыкаркан, бир ӂанавар он буйнузлан хем еди кафайлан. Буйнузларында варды он корона хем кафаларында Аллахы кӧтӱлейӓн адлар. 2Ӂанавар, ани гӧрдӱм, барса бензӓрди. Онун баӂаклары айы баӂаклары гибийди, аазы са ниӂӓ аслан аазыйды. Дракон она кенди кудредини, чорбаӂылык скемнесини хем бӱӱк заабитлии верди. 3Онун кафаларындан бири сансын йаралыйды да ӧлӱм атиминдейди, ама бу ӧлӱм йарасы алышты, да бӱтӱн дӱннӓ шашарак гитти ӂанаварын ардына. 4Оннар баш иилттилӓр дракона, зерӓ о заабитлик верди ӂанавара. Сора баш иилттилӓр ӂанавара, дейерӓк: «Ким ӂанавар гиби, ким ӂенк едӓбилир она каршы?» 5Верилди она бир ааз, ани сӧлӓрди шишкин сӧзлӓр хем кӧтӱ лафлар. Верилди заабитлик, ки кырк ики ай ишлесин. 6О аазыны ачты да башлады Аллахы кӧтӱлемӓӓ. Кӧтӱледи Онун адыны хем айоз чадырыны – гӧктӓ йашайаннары. 7Верилди изин, айозларлан ӂенк йапсын да енсесин оннары. Онун заабитлии олду хербир тамызлык, халк, дил хем миллет ӱстӱнӓ. 8Хепси йашайаннар ер ӱстӱндӓ она баш иилдеӂек, кимин адлары дӱннейин курулмасындан буазланмыш Кузунун йашамак кийадында диил йазылы. 9Кимин вар кулаа, ко ишитсин! 10Ким лӓӓзым есирлӓӓ гитсин, есирлӓӓ гидеӂек, ким лӓӓзым кылычлан ӧлдӱрӱлсӱн, кылычлан ӧлдӱрӱлеӂек. Бу халда Аллахын айоз халкы лӓӓзым олсун сабур хем инанч. 11Сора гӧрдӱм бир башка ӂанавар, ани чыкарды ер ичиндӓн. Онда варды ики буйнуз, бензӓр кузу буйнузларына, ама лафедӓрди дракон гиби. 12О ишлӓрди хеп о заабитликлӓн, ангысыннан илк ӂанавар да ишлӓрди, ки ер хем ердӓ йашайаннар баш иилтсиннӓр илк ӂанавара, ангысынын ӧлӱм йарасы алышты. 13Окадар бӱӱк нышаннар йапарды, ани атеш гӧктӓн ерӓ инсанын ӧнӱндӓ йаадырарды. 14Ердӓ йашайаннары алдадарды бу нышаннарлан, ани верили она йапсын ӂанаварын ӧнӱндӓ, да ердӓ йашайаннара сӧлӓрди, йапсыннар бир идол ӂанавар ичин, ангысы кылычтан йараланды, ама саа олду. 15Она изин верилди, ки ӂанаварын идолуна солук версин, ӂанаварын идолуну лафеттирсин хем сымарласын, ки ӧлдӱрӱлсӱн хепси, ким баш иилтмеер ӂанаварын идолуна. 16О йапарды, ани кӱчӱк-бӱӱк, зенгин-фукаара, сербест-чырак олсун, хепсинӓ дамга саа елинӓ йада аннысына койулсун, 17ки кимсей сатамасын хем аламасын бишей, кимдӓ йок бу дамга, ани ӂанаварын ады йада онун адынын сайысы. 18Бу халда лӓӓзым аарифлик. Кимин вар фикири, сайсын ӂанаварын сайысыны, зерӓ о – инсан сайысы. Онун сайысы: алты ӱз алтмыш алты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\