Апокалипсис 14 | Bible.is
Апокалипсис 14

1Сора бактым да гӧрдӱм Кузуйу дураркан Сион байыры ӱстӱндӓ. Онуннан барабар варды ӱз кырк дӧрт бин киши, ангыларын анныларында йазылыйды Онун ады хем Бобасынын ады. 2Ишиттим гӧктӓн бир сес, чок сулар уултусу гиби, бензӓр бир бӱӱк гӧк гӱрӱлтӱсӱнӓ. Бу сес, ани ишиттим, сансын арфаӂылар сеси, ангылары арфаларлан чалэрлар. 3Оннар чалардылар бир ени тӱркӱ, чорбаӂылык скемненин, дӧрт йаратыын хем аксакалларын ӧнӱндӓ. Кимсей ӱӱренӓмӓрди бу тӱркӱйӱ, ӱз кырк дӧрт бин кишидӓн каарӓ, ангылары сатын алынмыш бу ердӓн. 4Буннар, ким булаштырмады кендини карыларлан, зерӓ оннар темиздир. Гидерлӓр Кузунун ардына, нерейи О гидер. Оннар сатын алынмыш инсан арасындан, ниӂӓ илк дуумушлар Аллаха хем Кузуйа. 5Оннарын аазларындан хич йалан чыкмады. Оннар кусурсуз /Аллахын чорбаӂылык скемнесинин ӧнӱндӓ/. 6Сора гӧрдӱм бир башка ангил, ани учарды гӧк ортасында, гетирерӓк дивеч Ии Хабери, ки хабер версин ердӓ йашайаннара – хер миллетӓ, тамызлаа, дилӓ хем халка. 7О бӱӱк сеслӓн дейӓрди: «Коркун Аллахтан да Ону метиннейин, зерӓ гелди Онун даава вакыды. Баш иилдин Она, Ким йаратты гӧкӱ, ери, денизи хем су сызынтыларыны». 8Онун ардына икинӂи бир ангил гитти, дейерӓк: «Дӱштӱ, дӱштӱ Вавилон, бӱӱк касаба, ангысы кенди ороспулуунун кызгын шарабыннан сулады хепси миллетлери!» 9Ӱчӱнӂӱ ангил гитти оннарын ардына, дейерӓк бӱӱк сеслӓн: «Ким баш иилдер ӂанавара хем онун идолуна да кабледер онун дамгасыны кенди аннысына еки елинӓ, 10о ичеӂек Аллахын кызгыннык шарабыны, дӧкӱлӱ карышылмадык Онун ӱфкӓ филӂанына, да зеетленеӂек айоз ангиллерин хем Кузунун ӧнӱндӓ атешлӓн хем кӱкӱртлӓн. 11Оннарын зеетлеринин тӱтӱнӱ дивеч калкаӂэк. Геӂӓ-гӱндӱз оннарын раады олмайаӂэк, ким ӂанавара хем онун идолуна баш иилдер хем ӂанаварын адынын дамгасыны кабледер. 12Бу халда лӓӓзым сабурлу олсун Аллахын айоз халкы – оннар, ким Аллахын сымарламакларыны таманнээрлар хем инанч калэрлар Иисуса». 13Ишиттим гӧктӓн бир сес, ани деди: «Йаз, мутлу бӱӱндӓн ӧтӓӓ ӧлӱлӓр, ким ӧлер Саабинин изметиндӓ!» «Доору, – деер Дух, – оннар динненсиннӓр савашмакларындан, зерӓ оннарын йаптыклары оннарын ардына гидер». 14Сора бактым, да тӓ, бир бийаз булут. Булут ӱстӱндӓ отурарды бириси, ким бензеер Адам Оолуна. Онун башында варды бир алтын фенец, елиндӓ дӓ бир кескин орак. 15Айоз бина ичиндӓн бир башка ангил чыкты да баарды бӱӱк сеслӓн булут ӱстӱндӓ Отурана: «Ал орааны да бич! Зерӓ гелди бичмӓк вакыды, ерин берекеди етишти». 16Булут ӱстӱндӓ Отуран атты орааны да ер бичилди. 17Бир башка ангил гӧктеки Айоз бинадан чыкты. Онун да варды бир кескин ораа. 18Сора алтардан чыкты таа бир ангил, кимин варды заабитлии атеш ӱстӱнӓ. О бир бӱӱк сеслӓн баарды Она, Кимдейди кескин орак, дейип: «Ал кескин орааны да топла салкымнары ерин баа чотуундан, зерӓ ӱзӱмнери олду». 19Ангил атты орааны ерин ӱстӱнӓ, топлады ерин баа чотуунун берекедини да атты Аллахын бӱӱк кызгыннык шарапанасына. 20Ӱзӱмнӓр чииненди шарапанада касабадан дышары. Кан акты шарапанадан, артык бейгирлерин кантырмаларынадан, да бин алты ӱз стадийа кадар даалды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\