Апокалипсис 16

1Ишиттим Айоз бина ичиндӓн бир бӱӱк сес, ани деди еди ангилӓ: «Гидин да еди чӧлмектӓн дӧкӱн ер ӱстӱнӓ Аллахын кызгынныыны!» 2Илк ангил гитти да дӧктӱ онун чӧлмеендӓн ер ӱстӱнӓ. Пейдаланды титси хем аӂы йаралар инсаннарда, кимдӓ варды ӂанаварын дамгасы хем кимнӓр баш иилдӓрдилӓр онун идолуна. 3Икинӂи ангил дӧктӱ чӧлмеени дениз ӱстӱнӓ, да су ӧлӱ каны гиби олду. Хепси, не йашээр дениз ичиндӓ, ӧлдӱ. 4Ӱчӱнӂӱ ангил дӧктӱ чӧлмеени акар сулар ӱстӱнӓ хем су сызынтылары ӱстӱнӓ, оннар да кан гиби олдулар. 5Ишиттим су ангилини, ким дейӓрди: «/Сааби,/ ани варсын, вардын хем айозсун, Сӓн доору йаптын, ани бӧлӓ даава кестин. 6Зерӓ оннар дӧктӱлӓр Сенин айоз халкынын хем пророкларынын каныны, да Сӓн вердин оннара кан, ичсиннӓр. Оннара бу йарашэр». 7Ишиттим бир сес курбанныктан, ани дейӓрди: «Ӧлӓ, Сааби Аллах, Чоккудретли, хакына хем доору Сенин дааваларын». 8Дӧрдӱнӂӱ ангил дӧктӱ чӧлмеени гӱнӱн ӱстӱнӓ. Изин верилди гӱнӓ, йаксын инсаннары кызгынныыннан. 9Инсаннар каурулдулар титси сыӂактан. Оннар кӧтӱлӓрдилӓр Аллахын адыны, Кимин бу белалар ӱстӱнӓ варды заабитлии, ама гӱнахларындан Аллаха дӧнмедилӓр хем Ону метиннӓмедилӓр. 10Бешинӂи ангил дӧктӱ чӧлмеени ӂанаварын чорбаӂылык скемнеси ӱстӱнӓ, да онун падишахлыы каранныкланды. Инсаннар аӂыдан диллерини далардылар. 11Оннар гӧктеки Аллахы кӧтӱледилӓр аӂылары хем йаралары бетеринӓ, ама кенди йаптыкларындан дӧнмедилӓр. 12Алтынӂы ангил дӧктӱ чӧлмеени бӱӱк дерӓ Евфрат ӱстӱнӓ да онун суйу куруду, ки йол хазырлансын гӱндуусундан падишахлара. 13Гӧрдӱм, ани драконун аазындан, ӂанаварын аазындан хем йаланӂы пророкун аазындан чыкты ӱч фена дух, курбаалара бензӓр. 14Буннар ӂин духлары, ангылары мераклы нышаннар йапэрлар. Оннар чыкэрлар бӱтӱн дӱннӓ падишахларына, ки топласыннар оннары бирери ӂенк етмӓӓ Аллахын, Чоккудретлинин, о бӱӱк гӱнӱндӓ. 15«Тӓ, Бӓн гелерим, бир хырсыз гиби! Не мутлу, ким уйанык дурэр хем хазыр тутэр кенди рубаларыны, ки чыплак гезмесин да айыплыы гӧрӱнмесин!» 16О духлар падишахлары топладылар бир ерӓ, ани чыфытчасына денер Армагеддон. 17Единӂи ангил дӧктӱ кенди чӧлмеени хавайа, да /гӧктеки/ Айоз бинадан /Аллахын/ чорбаӂылык скемнесиндӓн ишидилди бир бӱӱк сес, ани деди: «Таманнанды!» 18Озаман чимчирик чакты, уултулар ишидилди, гӧк гӱрледи, да олду ӧлӓ бӱӱк ер тепремеси, ниӂӓ олмадыйды незамандан инсан бу ер ӱстӱндӓ. Ӧлӓ бӱӱк ер тепремеси олду! 19Бӱӱк касаба ӱч пайа бӧлӱндӱ да миллетлерин касабалары йыкылды. Бӱӱк Вавилон анылды Аллахын ӧнӱндӓ, да она верилди филӂан, ани тутэр Аллахын кызгын ӱфкесинин шарабыны. 20Хепси адалар качып йок олдулар хем байырлар кайбелдилӓр. 21Гӧктӓн инсан ӱстӱнӓ толу йаады. Хербир толунун аарлыы бир талант кадарды. Толу беласы ӧлӓ коркунчту, ки инсан кӧтӱлӓрди Аллахы бу беланын бетеринӓ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\