Апокалипсис 17 | Bible.is
Апокалипсис 17

1Еди ангиллердӓн бириси, ангыларында варды еди чӧлмек, гелди да лафетти бенимнӓн: «Гел, – деди, – гӧстереӂӓм сана, ниӂӓ даава йапылэр бӱӱк ороспу карыйа, ани чок сулар ӱстӱндӓ отурэр». 2Ерин падишахлары онуннан ороспулук еттилӓр. Онун ороспулук шарабыннан ердӓ йашайаннар сарфош олдулар. 3Ангил духлан бени бир чол ерӓ гӧтӱрдӱ, да гӧрдӱм бир кары, ани отурэр кызыл ӂанавар ӱстӱндӓ. Бу ӂанавар долуйду адларлан, ангылар кӧтӱлӓрди Аллахы, да онун варды еди кафасы хем он буйнузу. 4Бу кары ергиван хем койу кырмызы ренкли рубайлан гиийимни, алтыннан, паалы ташлан хем такым седефлӓн донаклыйды. Елиндӓ тутарды бир алтын ока, долу кенди ороспулуунун ииренч хем мындар ишлериннӓн. 5Аннысында йазылыйды бир ад, ангысынын вар саклы аннамасы: «Бӱӱк Вавилон, ороспуларын хем ердеки ииренчликлерин анасы». 6Гӧрдӱм, ани бу кары сарфош олмушту Аллахын айоз халкы канындан, Иисусун шаатлары канындан. Сарп шаштым, ачан ону гӧрдӱм. 7Ангил бана сорду: «Нечин шашэрсын? Бӓн аннадаӂам сана саклы аннамайы бу кары ичин хем ӂанавар ичин, ани ону ташыйэр, хем ангысында вар еди кафа хем он буйнуз. 8Ӂанавар, ангысыны гӧрдӱн, ӧнӂӓ варды, ама шинди йок. О дипсизликтӓн чыкаӂэк да кайыплаа гидеӂек. Ердӓ йашайаннар, кимин адлары дӱннейин курулмасындан диил йазылы йашамак кийадында, шашаӂэклар, гӧрӱп ӂанавары, ани ӧнӂӓ варды, шинди йок, ама генӓ гелеӂек. 9Буну аннамак ичин аарифлик лӓӓзым. Еди кафа – еди байыр, ангыларын ӱстӱндӓ отурэр кары, хем еди падишах. 10Оннардан беши дӱштӱ, бири вар, ама ӧбӱрӱ таа гелмеди. Ачан да гелеӂек о, лӓӓзым аз вакыт калсын. 11Ӂанавар, ани ӧнӂӓ варды, ама шинди йок, о секизинӂи падишах хем едисиндӓн бири, ани кайыплаа гидер. 12Он буйнуз, ани гӧрдӱн – он падишах, ангылары таа каблетмедилӓр падишахлыы, ама падишах заабитлиини кабледеӂеклӓр бир саада ӂанаварлан барабар. 13Оннарда хепсиндӓ вар бир неет, да кенди кудретлерини хем заабитликлерини ӂанавара вереӂеклӓр. 14Оннар Кузуйлан ӂенк едеӂеклӓр, ама Кузу оннары енсейеӂек, зерӓ Одур саабилерин Саабиси хем падишахларын Падишахы, хем ким Онуннан барабар, оннар чаарылмыш, сечилмиш хем инанч». 15Сора ангил деди бана: «Сулар, ангылары сӓн гӧрдӱн, нередӓ отурэр ороспу, – халклар, топлулуклар, миллетлӓр хем диллӓр. 16Он буйнуз хем ӂанавар, ани гӧрдӱн, оннар ороспу карыдан азетмейеӂеклӓр да ону йалныз хем чыплак бракаӂэклар. Онун етиндӓн ийеӂеклӓр да атештӓ йакаӂэклар ону. 17Чӱнкӱ Аллах койду ӱреклеринӓ, йапсыннар Онун истедиини да бир нееттӓ кайыл олсуннар ӂанавара вермӓӓ кенди падишахлыкларыны, Аллахын сӧзӱ таманнанынӂа. 18Кары, ани гӧрдӱн, о – бӱӱк касаба, ани ерин падишахлары ӱстӱнӓ падишахлык едер».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\