Апокалипсис 18

1Бундан сора гӧрдӱм бир башка ангил, ани гӧктӓн инӓрди, хем кимдӓ варды бӱӱк заабитлик. Ер онун шафклыындан айдыннанды. 2О баарды куветли сеслӓн да деди: «Йыкылды, йыкылды бӱӱк Вавилон! Етишти олсун ӂиннерин йашамак ери, хертӱрлӱ фена духун зынданы, хертӱрлӱ диилпак хем ииренч кушун йувасы. 3Зерӓ сулады ороспулуунун кызгын шарабыннан хепси миллетлери. Ерин падишахлары ороспулук еттилӓр онуннан, хем ерин безиргеннери зенгиннедилӓр онун ӧлчӱсӱз сефалыындан». 4Сора ишиттим гӧктӓн башка бир сес, ани деди: «Чык орадан, Беним халкым, ки пай алмайасын онун гӱнахларындан да зеетлӓнмейӓсин онун белаларындан. 5Зерӓ онун гӱнахлары, ӱст-ӱстӓ йывылып, гӧкӓ етишти, да Аллах онун кабаатларыны аклына гетирди. 6Она ӧлӓ верин, ниӂӓ о сизӓ верди. Ики катына геери чевирин йаптыклары ичин. Окайлан, нейлӓн сизӓ шарап хазырлады, ики катына таа чок геери она верин. 7Некадар кендини мететти хем сефалык сӱрдӱ, окадар зеет хем кахыр она чевирин. Зерӓ о кенди-кендинӓ деер: „Падишахка гиби отурэрым, диилим дул хем хич кахыр чекмейеӂӓм!“ 8Онуштан бир гӱндӓ онун ӱстӱнӓ гелеӂек белалар – чума, кахыр хем аачлык. Атештӓ йакылмыш олаӂэк, зерӓ каавийдир Сааби Аллах, ани она даава йапэр. 9Ерин падишахлары, ани онуннан ороспулук еттилӓр хем сефалык сӱрдӱлӓр, аалайаӂэклар хем сызлайаӂэклар онун ичин, ачан гӧреӂеклӓр тӱтӱнӱ онун йангынындан. 10Коркуйа дӱшеӂеклӓр онун зеетлериндӓн, да, узакта дуруп, дейеӂеклӓр: „Вай, вай, бӱӱк касаба, каави касаба Вавилон! Бир саат ичиндӓ ӂезаны булдун“. 11Ерин безиргеннери аалайаӂэклар хем сызлайаӂэклар онун ичин, зерӓ оннарын малларыны шиндӓн сора йок ким сатын алсын. 12Маллары алтындан, гӱмӱштӓн, паалы таштан, седефтӓн, инӂӓ кетендӓн, ипектӓн, ергиван хем койу-кырмызы ренкли парчалардан, хертӱрлӱ ии кокулу аачтан, хертӱрлӱ филдиши кабы, хертӱрлӱ кабы ен паалы аачтан, тунчтан, демирдӓн хем мермердӓн, 13корицайы, специйайы, гӱннӱӱ, смирна йаайыны, ладаны, шарабы, зейтин йаайыны, ислӓӓ уну, боодайы, сыырлары, койуннары, бейгирлери, талигалары хем чыраклары – инсаннары – кимсей алмайаӂэк. 14Дейеӂеклӓр: „Мейвалар, беенилмиш сенин ӂанындан, елиндӓн йок олдулар. Хепси паалы хем йалабык ишлерин кайбелдилӓр. Оннары сӓн шиндӓн сора буламайаӂан“. 15Бу малларын безиргеннери, ани Вавилондан зенгиннедилӓр, узакта дураӂэклар, коркарак онун зеетлериндӓн, да аалайаӂэклар хем сызлайаӂэклар, 16дейип: „Вай, вай, бӱӱк касаба! О инӂӓ кетеннӓн, ергиван хем койу-кырмызы ренкли рубаларлан гиийимнийди, донаклыйды алтыннан, паалы ташларлан хем седефлӓн. 17Букадар чок зенгинник бир саат ичиндӓ кайбелди!“ Хер геминин капитаны, йолӂулары, гемиӂилери хем хепси, ким дениздӓн йашамасыны тутарды, узакта дурардылар. 18Ачан гӧрдӱлӓр онун йангынындан тӱтӱнӱ, баардылар, дейип: „Ангы касаба вар бу бӱӱк касаба гиби?“ 19Башларына тоз аттылар да, аалайып хем сызлайып, баарардылар: „Вай, вай, бӱӱк касаба! Онда паалы малларындан зенгиннеди хепси, кимин варды дениздӓ гемилери. Бир саатта бош калды!“ 20Ей, гӧк, севин онун башына геленнӓр ичин! Севинин, Аллахын айоз халкы, апостоллар хем пророклар, зерӓ Аллах она даава кести хем доорулуунузу чыкарды». 21Озаман бир куветли ангил калдырды бир таш, ани бензӓрди бӱӱк дермен ташына, да атты ону дениз ичинӓ, дейип: «Бӧлӓ бӱӱк куветлӓн атылаӂэк бӱӱк касаба Вавилон, да ондан сора гӧрӱлмейеӂек. 22Артык сендӓ ишидилмейеӂек арфа чаланнарын, тӱркӱӂӱлерин, кавал хем труба чаланнарын сеси. Артык сендӓ хич бир занаат устасы булунмайаӂэк хем дермен уултусу ишидилмейеӂек артык сендӓ. 23Артык кандилин шафкы сени айдыннатмайаӂэк, гӱвӓӓ хем гелин сеси артык сендӓ ишидилмейеӂек, зерӓ сенин безиргеннерин дӱннейин ӧн адамнарыйды, хем сенин бӱӱӂӱлӱӱннӓн хепси миллетлӓр алдандылар. 24Зерӓ сендӓ пророкларын хем Аллахын айоз халкынын хем хепси ердӓ буазлананнарын дӧкӱлӱ каннары булунду».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\