Апокалипсис 19 | Bible.is
Апокалипсис 19

1Ондан сора бир бӱӱк сес ишиттим гӧктӓ, ниӂӓ чок инсан калабалыы, ани дейӓрди: «Алилуйа, куртармак, метинник, икрам хем кувет бизим Аллаха! 2Зерӓ актыр хем доорудур Онун даавалары. Чӱнкӱ О даава йапты бӱӱк ороспу карыйа, ким бӱтӱн ери ороспулууннан хайырсызлаа гӧтӱрдӱ. Она ӂеза верди кенди чыракларынын каннары ичин, ани онун елиндӓн дӧкӱлдӱ». 3Сора икинӂи сыра дедилӓр: «Алилуйа! Ороспу карынын тӱтӱнӱ калкэр йукары дивечтӓн дивеӂӓ!» 4Озаман ирми дӧрт аксакал хем дӧрт йаратык капандылар да баш иилттилӓр Аллаха, Ким отурурду чорбаӂылык скемнесиндӓ, дейип: «Амин! Алилуйа!» 5Чорбаӂылык скемнесиндӓн ишидилди бир сес, ани дейӓрди: «Метиннейин бизим Аллахы сиз, хепси Онун чыраклары, кӱчӱк-бӱӱк, ани Ондан коркэрсыныз!» 6Сансын чок инсан калабалыын сесини ишиттим, ниӂӓ чок сулар уултусу, бӱӱк гӧк гӱрӱлтӱлеринӓ бензӓр, ани дейӓрди: «Алилуйа, бизим Сааби Аллах, Чоккудретли, башлады падишахлык етмӓӓ. 7Севинелим хем шенненелим, метинник Она верелим, зерӓ Кузунун дӱӱн вакыды гелди, да гелини кендини хазырлады. 8Гелинӓ верилди, гиинсин, темиз, йалабык инӂӓ кетен рубалар». Инӂӓ кетен рубалар – Аллахын айоз халкынын доору ишлери. 9Ангил деди бана: «Йаз, не мутлу теклиф едилмишлӓр Кузунун дӱӱнӱнӓ!» Сора деди бана: «Буннар хакына сӧзлӓр – Аллахын сӧзлери!» 10Бӓн дӱштӱм онун айакларына, ки она баш иилдейим, ама о деди бана: «Сакын, буну йапма, бӓн кафадарым сана хем сенин кардашларына, ангылары шаатлык едерлӓр Иисус ичин. Аллаха баш иилт, зерӓ Иисус ичин шаатлык – пророклук духу». 11Сора гӧрдӱм ачылмыш гӧкӱ, да тӓ, бир атлы бийаз бейгир ӱстӱндӓ. Ады Онун «Инанч» хем «Хак», Ким доору даава йапэр хем ӂенк едер. 12Гӧзлери атеш йалыны гиби, башында вар чок корона. Бир ад Онда йазылыйды, ани кимсей билмеер, ондан кендисиндӓн каарӓ. 13О гиийимнийди рубайлан, ани кана далдырылмыш. Онун ады – Аллахын Сӧзӱ. 14Гӧктеки аскерлӓр Онун ардына йолландылар бийаз бейгирлӓрлӓн атлы хем темиз хем бийаз инӂӓ кетен рубаларлан гиийимни. 15Онун аазындан бир биленик кылыч чыкэр, ки онуннан миллетлери дӱӱсӱн, да Кендиси бир демир бастоннан гӱдеӂек оннары. Кендиси дӓ чиинейеӂек шарапанайы, нередӓ йапылэр Аллахын, Чоккудретлинин, кызгын ӱфкесинин шарабы. 16Онун рубасы хем чантысы ӱстӱндӓ бир ады вар йазылы: «Падишахларын Падишахы хем Саабилерин Саабиси». 17Гӧрдӱм бир ангил, ани дурурду гӱндӓ да бӱӱк сеслӓн баарды хепси кушлара, ани учардылар гӧк ортасында: «Учун, топланын Аллахын бӱӱк софрасына, 18ки ийӓсиниз ӧлӱ падишахларын, аскер заабитлеринин хем кудретли адамнарын етини, бейгирлерин хем атлыларын етини, сербест хем чырак, кӱчӱк хем бӱӱк, херкезин етини!» 19Гӧрдӱм ӂанавары хем дӱннӓ падишахларыны хем оннарын аскерлерини, ангылары топландылар, ки ӂенк етсиннӓр Онуннан, Ким атлы бейгир ӱстӱндӓ хем Онун аскериннӓн. 20Ӂанавар хем йаланӂы пророк, ани йапарды мераклы нышаннар ӂанаварын ӧнӱндӓ, тутулдулар. Йаланӂы пророк бу нышаннарлан алдатты оннары, ким каблеттийди ӂанаварын дамгасыны хем ким баш иилдӓрди ӂанаварын идолуна. Икиси дӓ диридӓн атылдылар атеш гӧлӱнӓ, ани кӱкӱртлӓн йанэр. 21Ама каланы ӧлдӱрӱлдӱ кылычлан, ани бейгир ӱстӱндӓ атлынын аазындан чыкарды. Хепси кушлар оннарын етиндӓн дойундулар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\