Апокалипсис 2

1Ефес клисесинин ангилинӓ йаз: „Бӧлӓ деер О, Ким саа елиндӓ тутэр еди йылдызы, Ким гезер еди алтын шамдал арасында: 2Билерим сенин йаптыкларыны, чалышманы хем сабурлууну хем ани кӧтӱ адамнара дайанамээрсын. Денедин оннары, ани кендилерини сайэрлар апостол, макар ки диил апостол, да аннадын, ки оннар йаланӂы. 3Сабурлуйсун, зеетлерӓ дайандын Беним адым ичин да йорулмадын. 4Ама Бендӓ сана каршы бу: сӓн брактын илк севгини. 5Онуштан аклына гетир, нередӓн дӱштӱн, гӱнахларындан бана дӧн да йап баштанкы ишлери. Башка тӱрлӱ, гелеӂӓм да шамдалыны ериндӓн алаӂам, еер гӱнахларындан бана дӧнмӓрсейдин. 6Ама сендӓ ии бу, ки азетмеерсин Николайӂыларын ишлериндӓн, ангыларындан Бӓн дӓ азетмеерим. 7Кимин вар кулаа, ишитсин, не Айоз Дух сӧлеер клиселерӓ: ким енсейеӂек, она изин вереӂӓм, исин йашамак фиданындан, ани Аллахын райында“. 8Смирна клисесинин ангилинӓ йаз: „Бӧлӓ деер О, Ким Баш хем Сон, Ким ӧлӱйдӱ хем дирилди: 9Билерим сенин зеетини хем фукааралыыны, ама хеп окадар зенгинсин. Билерим, ани ким сени кӧтӱлеер, оннар сайэрлар кендилерини иудей, ама бу диил аслы. Оннар – шейтанын топлушу. 10Не лӓӓзым олаӂэк гечирӓсин, бишейдӓн коркма. Диавол кимисини сиздӓн капана атаӂэк, ки дененӓсиниз. Зеетленмиш олаӂэныз он гӱн. Ол инанч ӧлӱмӓ кадар, да вереӂӓм сана йашамак фенецини. 11Кимин вар кулаа, ишитсин, не Айоз Дух сӧлеер клиселерӓ: ким енсейеӂек, она икинӂи ӧлӱмдӓн зарар олмайаӂэк“. 12Пергама клисесинин ангилинӓ йаз: „Бӧлӓ деер О, Кимдӓ вар икиӱзлӱ кескин кылыч: 13Билерим, нередӓ йашээрсын. Шейтанын чорбаӂылык скемнеси орада. Хеп окадар инанч калэрсын Беним адыма да вазгечмедин Бана инанмаа, артык о гӱннердӓ, незаман Антипа, Беним инанч шаадым, ӧлдӱрӱлдӱ аранызда орада, нередӓ шейтан йашээр. 14Ама Бендӓ вар биркач маана сана каршы: сендӓ вар инсаннар, ангылары тутунэрлар Валаамын ӱӱретмесиндӓн, ким ӱӱретти Валакы, несой гӱнаха дадандырсын Израил ушакларыны, ки исиннӓр идоллара баашланмыш курбан йаанысындан хем ороспулук йапсыннар. 15Хеп ӧлӓ сендӓ дӓ вар инсаннар, ани тутунэрлар Николайӂыларын ӱӱретмесиндӓн, /недӓн Бӓн азетмеерим/. 16Онуштан гӱнахларындан бана дӧн, башка тӱрлӱ, тездӓ гелеӂӓм да ӂенк едеӂӓм оннара каршы кылычлан, ани Беним аазымдан чыкэр. 17Кимин вар кулаа, ишитсин, не Айоз Дух сӧлеер клиселерӓ: ким енсейеӂек, она изин вереӂӓм, исин саклы маннадан хем вереӂӓм бир бийаз таш, да бу ташта йазылы бир ени ад, не кимсей билмеер кабледендӓн каарӓ“. 18Фиатира клисесинин ангилинӓ йаз: „Бӧлӓ деер Аллахын Оолу, Кимин гӧзлери атеш йалыны гиби хем айаклары йалабык тунч гиби. 19Билерим сенин йаптыкларыны, сенин севгини, инаныны, изметчилиини хем дайанманы хем, ани сон ишлерин таа чок, некадар баштанкылары. 20Ама Бендӓ вар биркач маана сана каршы: сӓн бракэрсын Иезавел карыйы, ани сайэр кендини пророк, ӱӱретсин хем алдатсын Беним чыракларымы, ки ороспулук йапсыннар хем исиннӓр идоллара баашланмыш курбан йаанысындан. 21Бӓн вердим она вакыт, ки ороспулуундан дӧнсӱн, ама о дӧнмӓӓ истӓмеди. 22Бак, атарым ону хасталык йатаана хем ороспулук йапаннары онуннан барабар бир бӱӱк зеетӓ койарым, еер дӧнмӓрсейдилӓр ишлердӓн, ани о йапэр. 23Онун ушакларыны чарпаӂам ӧлӱмнӓн. Озаман хепси клиселӓр таныйаӂэк, ани Бӓним, Ким аараштырэр инсанын неетлерини хем ӱреени. Хепсинизӓ кенди ишлеринизӓ гӧрӓ ӧдейеӂӓм. 24Ама каланына сиздӓн, ким булунэр Фиатирада, ангылары тутунмээрлар бу ӱӱретмектӓн да билмеерлӓр ‘шейтанын дерин ишлерини’, ниӂӓ денер, сӧлеерим, ани коймайаӂам ӱстӱнӱзӓ башка аарлык. 25Салт сыкы тутун ону, не вар сиздӓ, Бӓн гелинӂӓ. 26Ким енсейеӂек хем биткийӓдӓн таманнайаӂэк Беним ишлерими, она вереӂӓм заабитлик миллетлӓр ӱстӱнӓ, ниӂӓ Бӓн дӓ каблеттим заабитлик Беним Бобамдан. Оннары гӱдеӂек демир бастоннан, да ниӂӓ топрактан каплары фалайаӂэк. 28Енсейиӂийӓ вереӂӓм сабаа йылдызыны. 29Кимин вар кулаа, ишитсин, не Айоз Дух сӧлеер клиселерӓ“.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\