Апокалипсис 21 | Bible.is
Апокалипсис 21

1Сора ени гӧкӱ хем ени ери гӧрдӱм. Зерӓ евелки гӧк хем евелки ер гечмиштилӓр, дениз дӓ йокту артык. 2Бӓн, /Иоан/, гӧрдӱм айоз касабайы, Ени Иерусалими, ани гӧктӓн, Аллахтан инӓрди, хазыр гелин гиби, ангысы донаклы кенди коӂасы ичин. 3Чорбаӂылык скемнесиндӓн бир бӱӱк сес ишиттим, ани дейӓрди: «Будур, Аллахын чадыры инсаннар арасында! О йашайаӂэк оннарлан. Оннар Онун инсаны олаӂэк, хем Кенди Аллах оннарын арасында оннарын Аллахы олаӂэк. 4Аллах хер йашы оннарын гӧзлериндӓн силеӂек. Артык ӧлӱм олмайаӂэк. Артык ааламак, сызламак хем аӂы олмайаӂэк. Зерӓ евелки ишлӓр гечти». 5Чорбаӂылык скемнесиндӓ Отуран деди: «Тӓ, хепсини ени йапэрым». Сора деди: «Йаз, зерӓ бу сӧзлӓр хакына хем доору». 6Сора деди бана: «Таманнанды! Бӓним Алфа хем Омега, Баш хем Сон. Ким сусады, Бӓн она йашамак суйунун сызынтысындан вереӂӓм, парасыз ичсин. 7Ким енсейеӂек, о буннары еденеӂек. Бӓн она Аллах олаӂам, о да бана оол олаӂэк. 8Ама коркаклар, инансызлар, ииренч оланнар, ӧлдӱрӱӂӱлӓр, ороспулук еденнӓр, бӱӱӂӱлӓр, идоллара баш иилденнӓр хем хепси йаланӂылар, оннарын пайлары гӧлдӓ, ани атеш хем кӱкӱртлӓн йанэр. Бу – икинӂи ӧлӱм». 9Еди ангилдӓн бириси, ангыларында варды еди чӧлмек, долу еди битки белаларлан, гелип, лафетти бенимнӓн: «Гел, – деди, – гӧстереӂӓм сана Кузунун гелинини, карысыны!» 10Духлан гӧтӱрдӱ бени бир бӱӱк хем ӱӱсек байыра да гӧстерди айоз касабайы, Иерусалими, ани гӧктӓн, Аллахтан инӓрди. 11Орада варды Аллахын метиннии, да онун шафкы бензӓрди бир чок паалы таша, йаспис ташына, ани йалабыр, кристал гиби. 12Долайлыйды бир бӱӱк хем ӱӱсек дуварлан. Дуварда варды оники токат, да оники ангил беклӓрди токатларда, ангыларын ӱстӱндӓ Израилин оники тамызлыы адлары йазылыйды: 13Гӱндуусуна доору ӱч токат, пойраза доору ӱч токат, ӱӱленӓ доору ӱч токат, гӱнбатысына доору ӱч токат. 14Касаба дуварынын варды оники темел ташы, нередӓ йазылыйды Кузунун оники апостолларын адлары. 15Ангил, ани бенимнӓн лафедӓрди, тутарды алтындан бир сааз, ки касабайы хем онун токатлары хем дуварларыны ӧлчсӱн. 16Касаба ерлешикти дӧрт кӧшели. Онун узуннуу хем генишлии биртӱрлӱ. Ангил касабайы саазлан ӧлчтӱ да булду оники бин стади; узуннуу, генишлии хем ӱӱсеклии биртӱрлӱ. 17Ӧлчтӱ онун дуварыны да булду ӱз кырк дӧрт ендезӓ адам ӧлчӱсӱннӓн, ангил ӧлчӱсӱ дӓ хеп ӧлӓ. 18Дувар йапылыйды йаспис ташындан, ама касаба – темиз алтындан, пак шишӓ гиби. 19Касаба дуварынын темеллери донаклыйды хертӱрлӱ паалы ташларлан: илк темели – йаспис, икинӂиси – сапфир, ӱчӱнӂӱсӱ – халкидон, дӧрдӱнӂӱсӱ – зӱмрӱт, 20бешинӂиси – дамарлы акик, алтынӂысы – кырмызымсы акик, единӂиси – сары йакут, секизинӂиси – берил, докузунӂусу – топаз, онунӂусу – сары зӱмрӱт, онбиринӂиси – гиацинт, оникинӂиси – аметист. 21Оники токат – оники седефтӓн, хербир токат бирӓр седефтӓн йапылы. Касабанын ана йолу йапылы темиз алтындан, дурук шишӓ гиби. 22Айоз бина орада гӧрмедим, зерӓ Сааби Аллах, Чоккудретли, хем Кузу айоз бина орада. 23Касабанын йок лӓӓзымныы гӱн ичин еки ай ичин, орада шафк етсиннӓр дейни, зерӓ Аллахын метиннии айдыннадэр касабайы, хем Кузу – шафк орада. 24Миллетлӓр касабанын айдынныында гезеӂеклӓр. Дӱннӓ падишахлары орайы кенди шанныкларыны гетиреӂеклӓр. 25Касабанын токатлары гӱндӱз хич капанмайаӂэк, зерӓ геӂӓ орада олмайаӂэк. 26Миллетлерин метиннии хем икрамы хем паалы ишлери орайы гетирилеӂек. 27Бишей мындар орайы гирмейеӂек хем кимсей, ким йапэр ииренч ишлӓр хем йалан сӧлеер, ама саде оннар, ангыларын адлары йазылы Кузунун йашамак кийадында.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\