Апокалипсис 4

1Бундан сора бактым да тӓ, гӧктӓ бир капу ачык. Ӧндеки сес, ани ишиттийдим, бензӓр труба сесинӓ, деди бана: «Пин бурайы, да гӧстереӂӓм сана, не лӓӓзым олсун бундан сора». 2Хемен Айоз Дух конду бана, да тӓ, гӧктӓ курулу бир чорбаӂылык скемнеси. Чорбаӂылык скемнесининдӓ отурарды Бириси. 3О, ким отурарды, гӧрӱнмеси бензӓрди йаспис хем кырмызы акик ташына. Чорбаӂылык скемнеси долайлыйды гӧк кушааннан, бензӓр зӱмрӱт ташына. 4Чорбаӂылык скемнесинин долайында варды таа ирми дӧрт чорбаӂылык скемнеси. Бу скемнелердӓ ирми дӧрт аксакал отурарды, гиийимни бийаз рубаларлан. Хепсинин башында варды алтын фенец. 5Чорбаӂылык скемнесиндӓн чыкарды чимчириклӓр, гӧк гӱрӱлтӱлери хем уултулар ишидилӓрди. Ӧнӱндӓ йанарды йалынны еди шафк, ангылары Аллахын еди Духудур. 6Чорбаӂылык скемнесинин ӧнӱндӓ шишедӓн, кристал гиби, бир дениз варды. Скемненин ортасында хем долайында дурарды дӧрт дири йаратык, долу гӧзлӓн ӧнӱндӓн хем ардындан. 7Илк йаратык аслана бензӓрди. Икинӂи йаратык данайа бензӓрди. Ӱчӱнӂӱ йаратыын ӱзӱ инсан ӱзӱнӓ бензӓрди, дӧрдӱнӂӱ йаратык са учар картала бензӓрди. 8Бу дӧрт йаратыын хербириндӓ варды алтышар канат. Доз-долай, дышандан хем ичйандан, долуйдулар гӧзлӓн. Геӂӓ-гӱндӱз дурмамайӂа дейӓрдилӓр: «Айоз, айоз, айоз Чоккудретли Сааби Аллах, Ким варды, Ким вар хем Ким гелӓр». 9Озаман, незаман йаратыклар метиннеерлӓр, икрамнээрлар хем шӱкӱр едерлӓр чорбаӂылык скемнесиндӓ Отураны, Ким дивеч йашээр, 10бу вакыт ирми дӧрт аксакал, дӱшӱп ӱзӱкойну чорбаӂылык скемнесиндӓ Отуранын ӧнӱндӓ, баш иилдерлӓр Она, Ким дивеч йашээр, да, фенецлерини Онун ӧнӱнӓ койуп, деерлӓр: 11«Сана, Сааби Аллах, йарашэр каблетмӓӓ метинник, икрам хем кудрет, зерӓ Сӓн йараттын хепсини, оннар, Сенин истедииннӓн йарадылып, вар олдулар».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\