Апокалипсис 5

1Сора чорбаӂылык скемнесиндӓ Отуранын саа елиндӓ гӧрдӱм бир кийат коласы йазылы ики тарафындан хем еди мӱхӱрлӓн мӱхӱрлӱ. 2Гӧрдӱм бир куветли ангили, ким баарды бӱӱк сеслӓн: «Кимӓ йарашэр, ки бу колайы ачсын да копарсын мӱхӱрлерини?» 3Булунмады кимсей не гӧктӓ, не ердӓ, не дӓ ер алтында, ки ачабилсин бу колайы да бакабилсин онун ичинӓ. 4Бӓн чок ааладым, зерӓ кимсей булунмады, кимӓ йарашарды ачсын /да окусун/ бу колайы, не дӓ артык баксын онун ичинӓ. 5Аксакаллардан бириси деди бана: «Аалама! Тӓ, Аслан – Одур Иуданын тамызлыындан, Давидин кӧкӱндӓн – Ким енседи. О ачабилир колайы да копарабилир еди мӱхӱрӱ». 6Чорбаӂылык скемнесинин, дӧрт йаратыын хем аксакалларын арасында бир Кузу гӧрдӱм, Ангысы айакча дурарды, сансын кесилмишти. Онун варды еди буйнузу хем еди гӧзӱ, ангылары Аллахын еди Духу, йолланылмыш бӱтӱн ер ӱстӱнӓ. 7Кузу гелди да алды колайы чорбаӂылык скемнесиндӓ Отуранын саа елиндӓн. 8Ачан алды колайы, дӧрт йаратык хем ирми дӧрт аксакал дӱштӱлӓр ӱзӱкойну Кузунун ӧнӱндӓ. Хепсинин елиндӓ варды бирӓр арфа хем алтын чӧлмек, долу гӱннӱклӓн, недир Аллахын айоз халкынын дуалары. 9Бир ени тӱркӱ чалардылар, дейип: «Сана йарашэр аласын колайы да ачасын онун мӱхӱрлерини, зерӓ Сӓн буазланмыш олдун да Аллах ичин Кенди каныннан сатын алдын инсаннары хер сенселедӓн, дилдӓн, халктан хем миллеттӓн. 10Йаптын оннары падишах хем попаз бизим Аллах ичин, да падишахлык едеӂеклӓр ер ӱзӱндӓ». 11Ачан бактым, ишиттим чорбаӂылык скемнесинин, йаратыкларын хем аксакалларын долайындан чок ангиллерин сеслерини. Оннарын сайысы биннӓн бин хем оннан бин он бин. 12Оннар бӱӱк сеслӓн дейӓрдилӓр: «Буазланмыш Кузуйа йарашэр каблетсин кудрет, зенгинник, аарифлик, кувет, икрам, метинник хем иисӧзлемӓк!» 13Хепсини, не йарадылы гӧктӓ, ердӓ, ер алтында хем дениздӓ, хепсини, не вар орада, ишиттим дейерӓк: «Чорбаӂылык скемнесиндӓ Отурана хем Кузуйа ии сӧз, икрам, метинник, кувет олсун дивечтӓн дивеӂӓ!» 14Дӧрт йаратык дейӓрди: «Амин». Ирми дӧрт аксакал дӱштӱлӓр ӱзӱкойну да баш иилттилӓр Она, /Ким дивеч йашээр/.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\