Апокалипсис 6

1Сора гӧрдӱм, ани Кузу ачты еди мӱхӱрӱн бирисини, да ишиттим йаратыкларын бирисини, ани деди гӧк гӱрӱлтӱсӱ гиби бир сеслӓн: «Гел /да бак/!» 2Ачан бактым, тӓ, гӧрдӱм бир бийаз бейгир. Бир атлы варды онун ӱстӱндӓ, елиндӓ бир йай. Верилди она бир фенец, да о йолланды ниӂӓ енсейиӂи, ки енсемӓк казансын. 3Ачан Кузу ачты икинӂи мӱхӱрӱ, ишиттим икинӂи йаратыы, ани деди: «Гел /да бак/!» 4Йолланды бир ройба бейгир. Онун ӱстӱндӓ атлы олана верилди изин ер ӱстӱндӓн услулуу алсын, да озаман инсан бири-бирини ӧлдӱрсӱн. Атлыйа бир бӱӱк кылыч да верилди. 5Ачан Кузу ачты ӱчӱнӂӱ мӱхӱрӱ, ишиттим ӱчӱнӂӱ йаратыы, ани деди: «Гел /да бак/!» Ачан бактым, тӓ, гӧрдӱм бир кара бейгир. Онун ӱстӱндӓ атлы оланын елиндӓ варды бир терезӓ. 6Дӧрт йаратыын арасындан ишиттим бир сес, ани дейӓрди: «Бир ӧлчӱ боодай бир динара, ӱч ӧлчӱ арпа бир динара, ама зейтин йаайыны хем шарабы бозма!» 7Ачан Кузу ачты дӧрдӱнӂӱ мӱхӱрӱ, ишиттим дӧрдӱнӂӱ йаратыын сесини, ани дейӓрди: «Гел /да бак/!» 8Ачан бактым, тӓ, бир шарга бейгир. Онун ӱстӱндӓ атлы оланын ады ӧлӱм, да онун ардынӂа ӧлӱлӓр ери гелӓрди. Верилди оннара изин ерин дӧрдӱнӂӱ пайы ӱстӱнӓ, ӧлдӱрсӱннӓр кылычлан, аачлыклан, чумайлан хем ӂанаварларлан. 9Ачан Кузу ачты бешинӂи мӱхӱрӱ, курбаннык алтында гӧрдӱм инсаннарын ӂаннарыны, ангылары буазланмыштылар Аллахын сӧзӱ ичин хем шаатлык ичин, ани йапардылар. 10Оннар баарардылар бӱӱк сеслӓн да дейӓрдилӓр: «Айоз хем доору Чорбаӂы, незаманадан даава кесмейеӂӓн да ӂезаламайаӂан ер ӱстӱндӓ инсаннары бизим канымыз ичин?» 11Оннара хербиринӓ верилди бийаз руба да денилди, ки таа бираз динненсиннӓр, оннарын изметтӓ кафадарларын хем кардашларын сайысы таманнанынӂа, ангылары оннар гиби ӧлдӱрӱлеӂеклӓр. 12Ачан Кузу ачты алтынӂы мӱхӱрӱ, гӧрдӱм, ани олду бир бӱӱк ер тепремеси. Гӱн карарды кечи йапаасындан бир чувал гиби, ай кан гиби олду, 13да йылдызлар гӧктӓн ерӓ дӱштӱлӓр, ниӂӓ инӂир фиданындан дӱшер ешил мейвалары, ачан салланэр бир куветли лӱзгердӓн. 14Гӧк бир сарылан кола гиби йок олду, да хепси байырлар хем адалар ерлериндӓн кымылдандылар. 15Дӱннейин падишахлары, бӱӱк адамнары, аскер заабитлери, зенгиннери, кудретли инсаннары хем хепси чыраклар хем сербест оланнар сакландылар миналар ичинӓ хем канара араларына байырларда. 16Оннар дейӓрдилӓр байырлара хем канаралара: «Дӱшӱн бизим ӱстӱмӱзӓ да саклайын бизи, чорбаӂылык скемнесиндӓ Отуранын ӱзӱндӓн хем Кузунун ӱфкесиндӓн, 17зерӓ гелди Оннарын бӱӱк ӱфкели гӱнӱ, да ким вар насыл айакча дурсун?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\