Апокалипсис 8

1Ачан Кузу ачты единӂи мӱхӱрӱ, гӧктӓ сансын йарым саат кадар сус олду. 2Гӧрдӱм еди ангили, ани дурардылар Аллахын ӧнӱндӓ. Оннара верилди еди труба. 3Сора гелди башка бир ангил да дургунду алтар ӧнӱндӓ, бир алтын кадилница елиндӓ. Верилди она чок гӱннӱк, ки Аллахын бӱтӱн айоз халкынын дуаларыннан койсун алтын алтар ӱстӱнӓ, ани булунэр чорбаӂылык скемнесинин ӧнӱндӓ. 4Ангилин елиндӓн гӱннӱк тӱтӱнӱ калкты Аллахын ӧнӱндӓ айоз халкынын дуаларыннан. 5Сора ангил алды кадилницайы да долдурду алтардан атештӓн коорлан да ерӓ атты. Озаман гӧк гӱрӱлтӱлери хем уултулар ишидилди, чимчирик чакты хем ер тепреди. 6Еди ангил, тутарак еди трубайы, хазырландылар трубалары баартмаа. 7Илк ангил трубайы баартты, да толу хем атеш каннан карышык ер ӱстӱнӓ йаады. Ерин ӱчӱнӂӱ пайы йанды, фиданнарын ӱчӱнӂӱ пайы хем хепси ешил отлар да йанды. 8Икинӂи ангил трубайы баартты, да сансын бир бӱӱк йанар байыр тутушту да дениз ичинӓ атылды. Денизин ӱчӱнӂӱ пайы кан гиби олду. 9Ӱчӱнӂӱ пайы оннардан, ани дениз ичиндӓ йашээрлар, ӧлдӱлӓр. Ӱчӱнӂӱ пайы гемилердӓн телеф олду. 10Ӱчӱнӂӱ ангил трубайы баартты, да гӧктӓн бир бӱӱк йылдыз, ани йанарды, ниӂӓ бир шафк, дӱштӱ акар суларын ӱчӱнӂӱ пайы ӱстӱнӓ хем су сызынтылары ӱстӱнӓ. 11Йылдызын ады «Пелин». Суларын ӱчӱнӂӱ пайы аӂы олду пелин гиби, да чок инсан ӧлдӱ, зерӓ сулар пек аӂы олмушту. 12Дӧрдӱнӂӱ ангил трубайы баартты, да ӱчӱнӂӱ пайы гӱнӱн, ӱчӱнӂӱ пайы айын хем ӱчӱнӂӱ пайы йылдызларын тутулду, да шафкларынын ӱчӱнӂӱ пайы сӱӱндӱ. Гӱнӱн дӓ, геӂенин дӓ ӱчӱнӂӱ пайы шафксыз калды. 13Бактым да ишиттим бир картал, ани учарды гӧкӱн ортасында да баарарды бир бӱӱк сеслӓн: «Бела, бела, бела ердӓ йашайаннара калан труба сеслеринин бетеринӓ, ангыларыны ӱч ангил баардаӂэк».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\