Апокалипсис 9

1Бешинӂи ангил трубайы баартты, да гӧрдӱм бир йылдыз, гӧктӓн ерӓ дӱшӱк. Она верилди анатар дипсизлик пынарындан. 2О ачты дипсизлик пынарыны, да орадан калкты тӱтӱн, бир бӱӱк фырындан гиби. Бу пынарын тӱтӱнӱндӓн гӱн хем хава карарды. 3Тӱтӱн ичиндӓн ер ӱстӱнӓ чекиргелӓр чыктылар. Оннара верилди кувет, ниӂӓ кувет, ани вар ердеки скорпионнарда. 4Оннара сымарланды кедерлӓмесиннӓр ердеки отлары хем хич бир ешиллии еки фиданы, ама салт инсаннары, ангыларын анныларында йок Аллахын мӱхӱрӱ. 5Чекиргелерӓ верилди кувет, диил ки ӧлдӱрсӱннӓр инсаннары, ама беш ай зеетлесиннӓр. Оннарын зеети бензӓрди о аӂыйа, ачан скорпион инсаны далээр. 6О гӱннердӓ инсаннар аарайаӂэк ӧлӱмӱ, ама буламайаӂэклар. Истейеӂеклӓр ӧлсӱннӓр, ама оннардан ӧлӱм качаӂэк. 7Чекиргелерин гӧрӱнӱшӱ бензӓрди ӂенк ичин хазырланмыш бейгирлерӓ. Башларында варды фенецлӓр, сансын алтындан, ама ӱзлери бензӓрди инсан ӱзӱнӓ. 8Сачлары бензӓрди кары сачларына, дишлери дӓ аслан дишлери гибийди. 9Гӱӱслериндӓ варды зирх, сансын демирдӓн зирх, да канатларынын уултусу бензӓрди чок ӂенк арабасы сесинӓ, кошулу бейгирлӓрлӓн, ани ӂенгӓ гидерлӓр атылама. 10Оннарын куйруклары хем иинелери, ниӂӓ скорпионнарын. Оннарын куведи куйрукларындадыр, ки зеетлесиннӓр инсаны. 11Оннарын ӱстӱнӓ падишах одур, ким дипсизлиин ангили, кимӓ чыфытчасына денер Аваддон, ама урумӂасына Аполлион. 12Бир бела гечти, те, таа ики бела ардына гелер. 13Алтынӂы ангил трубайы баартты, да ишиттим бир сес алтын алтарын дӧрт буйнузундан, ани булунэр Аллахын ӧнӱндӓ. 14О сес, алтынӂы ангилӓ, ани трубайы тутарды, деди: «Салвер дӧрт ангили, ангылары баалы бӱӱк Евфрат дересиндӓ». 15Дӧрт ангил салверилди, ангылары хазырланмыштылар о саат, о гӱн, о ай хем о йыл ичин, ки ӧлдӱрсӱннӓр ӱчӱнӂӱ пайыны инсандан. 16Атлы аскерлерин сайысы варды ирми бин керӓ он бин. Оннарын сайысыны ишиттим. 17Тӓ несой гӧрдӱм гӧрӱмдӓ бейгирлери хем ӱстӱндӓ атлылары. Оннарын гӱӱслериндӓ зирхлӓр варды атеш, гӧк йакут хем кӱкӱрт ренгиндӓ. Бейгирлерин кафалары бензӓрди аслан кафасына, да аазларындан чыкарды атеш, тӱтӱн хем кӱкӱрт. 18Инсандан ӱчӱнӂӱ пайы ӧлдӱ бу ӱч беладан – атештӓн, тӱтӱндӓн хем кӱкӱрттӓн, ани чыкарды оннарын аазларындан. 19Бейгирлерин куведи аазларында хем куйрукларында. Зерӓ куйруклары, ангыларында вар кафалар, бензӓр йылана, да буннарлан инсаны зеетлӓрдилӓр. 20Калан инсаннар, ани ӧлдӱрӱлмедилӓр бу белалардан, дӧнмедилӓр Аллаха кенди еллеринин йаптыкларындан. Илери доору баш иилттилӓр ӂиннерӓ хем алтын, гӱмӱш, тунч, таш хем аачтан идоллара, ангылары гӧрӓмеерлӓр, ишидӓмеерлӓр хем гезӓмеерлӓр. 21Оннар дӧнмедилӓр адам ӧлдӱрмектӓн, бӱӱ йапмактан, ороспулуктан хем хырсызлыктан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\