Ромалылара 10

1Кардашлар, ӱреемин истедии хем дуам Аллаха будур: израиллилӓр куртулсуннар. 2Доорусуну сӧлейим, оннарда чалышмак вар Аллах ичин, ама диил аарифчесинӓ. 3Зерӓ аннамээрлар, ниӂӓ Аллах инсаны доору сайэр, хем бакэрлар кенди-кендилерини доорулаа чыкармаа, онуштан кайыл олмадылар Аллахын доорулууна. 4Зерӓ Христос – Законун биткиси, ки херкези, ким инанэр, доорулук еденсин. 5Моисей бӧлӓ йазды Закондан доору сайылмак ичин: «Ким Законун сымарламакларыны таманнайаӂэк, о йашайаӂэк». 6Ама инаннан доору сайылмак ичин бӧлӓ денер: «Демӓ кенди-кендинӓ: „Ким гӧкӓ калкаӂэк?“, ки Христозу индирсин, 7еки: „Ким дипсизлӓӓ инеӂек?“, ки Христозу ӧлӱдӓн калдырсын». 8Не денер? «Аллахын сӧзӱ йакын сана, сенин аазында хем ӱреендӓ». Бу сӧзӱ, ани инан ичин, биз насаат едериз. 9Еер аазындан ачык сӧлӓрсейдин «Иисус Саабидир» хем ӱректӓн инанарсайдын, ани Аллах ӧлӱдӓн Ону дирилтти, озаман куртулаӂан. 10Зерӓ ким ӱректӓн инанэр, о доорулук еденер, хем ким аазындан шаатлык едер, о куртулмак еденер. 11Ниӂӓ Айоз Йазы деер: «Ким Она инанар, утанмыш калмаз». 12Йок айырмак иудейлерин хем урумнарын арасында, зерӓ хепсинин Саабиси бирдир. О херкезинӓ ӂӧмерт, ким Ону чаарэр. 13Зерӓ: «Ким Саабинин адыны чаараӂэк, о куртулаӂэк». 14Ама несой вар насыл чаарсыннар Ону, Кимӓ инанмадылар? Несой вар насыл инансыннар Она, Кимин ичин ишитмедилӓр? Несой вар насыл ишитсиннӓр, еер кимсей насаат етмӓрсӓ? 15Несой вар насыл насаат етсиннӓр, еер йолланмыш диилсейдилӓр? Ниӂӓ йазылы: «Не йакышыклы айаклары оннарын, кимнӓр /услулук хем/ Ии Хабери насаат едерлӓр!» 16Ама хепси Ии Хабери сеслӓмеди. Ниӂӓ Исайа деер: «Сааби, ким инанды бизим хабери?» 17Ӧлӓ ки, инан гелер хабери ишитмектӓн, ишитмӓк тӓ олэр, еер Христос ичин насаат едилирсӓ. 18Ама шинди сорэрым: не, ишитмедилӓр ми? Елбетки, ишиттилӓр. «Оннарын сеслери ишидилди бӱтӱн ер ӱстӱндӓ, хем лафлары етишти ерин кенарларына да». 19Енидӓн сорэрым: «Не, Израил билмӓрди ми буннары?» Аслы, ани билӓрди, зерӓ илкин Моисей деди: «Аллах деер: Бӓн дебрештиреӂӓм сиздӓ бир кысканчлык о инсаннарлан, ангылар миллет сайылмаз, кыздыраӂам сизи бир аннамаз халклан». 20Сора Исайа кыйышмаклан деер: «Аллах деер: Бени булдулар оннар, ким аарамарды, Бӓн оннара ачылдым, ким Бени сормарды». 21Ама Израил ичин деер: «Бӱтӱн гӱн узаттым еллерими бир сеслӓ-мейӓн хем каршы дуран халка».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\