Ромалылара 12 | Bible.is
Ромалылара 12

1Онуштан, кардашлар, йалварэрым Аллахын аӂыйанныыннан, гетирин сизин гӱӱделеринизи бир дири, айоз, беенилмиш курбан Аллаха. Будур сизин хакына изметчилииниз. 2Бу вакытларын адетлеринӓ гӧрӓ кендинизи кулланмайын, ама Аллах фикиринизи енилейип дииштирсин, ки таныйасыныз, недир Аллахын истедии – не ии, беенилмиш хем таман. 3Аллахын иивергисиннӓн, ани бана верилмиш, сизӓ хепсинизӓ деерим: дӱшӱнмейин кендиниз ичин таа ӱстӱн, некадар лӓӓзым. Ама ии дӱшӱнӱн о инан ӧлчӱсӱнӓ гӧрӓ, некадар Аллах херкезинӓ верди. 4Ниӂӓ бизим гӱӱдемиз бирдир, ама чок еклери вар, да ниӂӓ хер екинин вар кенди иши, 5хеп ӧлӓ биз дӓ, чоклук оларак, хепсимиз бир гӱӱдӓ олэрыз Христозда, айыры-айыры бири-биримизин еклери оларак. 6Айыры баашышлар каблеттик Аллахын иивергисинӓ гӧрӓ, ани верилмиш бизӓ. Кимдӓ вар пророклук баашышы, ону файдаласын кенди инан ӧлчӱсӱнӓ гӧрӓ. 7Кимдӓ вар измет баашышы, измет етсин. Ӱӱредиӂисейди, ӱӱретсин. 8Беӂерӓрсейди гиргиннетмӓӓ, гиргиннетсин. Беӂерӓрсейди пайетмӓӓ, ӂӧмертликлӓн пайетсин, не вар онда. Ӧндерӂисейди, чалышкан олсун. Ким башкаларына йардым едер, буну йапсын севинчлӓн. 9Сизин севгиниз олмасын йапынмаклан. Кӧтӱлӱктӓн ииренин, иилӓӓ йапышын. 10Севин бири-биринизи кардашчасына йалпаклыклан. Йарышмаклан бири-биринизӓ сайгы сӱрӱн. 11Чалышкан олун, хайлаз олмайын. Духлан хашлак олун, Саабийӓ измет един. 12Умутлан севинин, зееттӓ сабурлу олун, кендинизи дуайа верин. 13Пайедин, не сиздӓ вар Аллахын айоз халкына, ачан о йоклукта. Бакын мусаафирӂи олмаа. 14Иисӧзлейин оннары, ким сизи коолээр, иисӧзлейин, ама бетваламайын. 15Ким севинер, оннарлан севинин, ким аалээр, оннарлан аалайын. 16Олун бир дӱшӱнмектӓ бири-биринизлӓн. Диклешмейин, ама кафадарлашын оннарлан, ким ашааланэр. 17Чевирмейин кимсейӓ кӧтӱлӱк ичин кӧтӱлӱк, чалышын йапмаа, не хепси инсан ии сайэр. 18Еер варса насыл сизин тарафыныздан, олун барышмакта хепси инсаннан. 19Севгили кардашлар, кимсейдӓн кин чыкармайын, бракын Аллахын ӱфкесинӓ, зерӓ йазылы: «Кин чыкармак Бенимдир, Бӓн ӧдейеӂӓм кӧтӱлӱклӓр ичин, деер Сааби». 20Буна каршы, еер сенин душманын аачсайды, дойур ону. Сусузсайды, вер она су. Еер бӧлӓ йапарсан, топлайаӂан кызгын кӧмӱр онун башына. 21Кӧтӱлӱктӓн енсенмиш олма, ама ииликлӓн енсӓ кӧтӱлӱӱ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\