Ромалылара 2 | Bible.is
Ромалылара 2

1Ӧлӓ ки, сана йок афетмӓк, бей адам, ким дӓ сӓн олсан, еер маана буларсайдын. Зерӓ, башкасына маана булуркан, кенди-кендини кабаатландырэрсын, зерӓ сӓн, ани маана булэрсын, кендин дӓ хеп ону йапэрсын. 2Биз билериз, ки бӧлӓ йапаннара Аллах доору даава кесер. 3Бей адам, сӓн, ани бӧлӓ йапаннара маана булэрсын, ама кендин дӓ хеп ӧлӓ йапэрсын, санэрсын Аллахын даавасындан куртулабилеӂӓн ми? 4Оса пайа коймээрсын Аллахын ӂӧмерт ииликлерини, сабурлууну хем чок дайанмасыны? Билмеерсин, ани Аллах ииликлерини узадэр, ки сени гӱнахларындан Кендисинӓ дӧндӱрсӱн? 5Ама сӓн инатлашэрсын да гӱнахларындан дӧнмӓӓ истӓмеерсин, онуштан Аллахын ӂезасыны о ӱфкели даава гӱнӱ ичин топлээрсын. Озаман Аллахын доору карары гӧрӱнеӂек. 6О херкезинӓ кенди йаптыкларына гӧрӓ ӧдейеӂек. 7Оннара, ким, дайма иилик йапарак, метинник, икрам хем ӧлӱмсӱзлӱк аарээр, дивеч йашамак вереӂек. 8Ама ким кендини север, аслылыы сеслӓмеер хем хаксызлаа верилер, оннара ӱфкесини гӧстереӂек хем бела вереӂек. 9Хепси, ким кӧтӱлӱк йапэр, ӧнӂӓ иудейлерин, сора урумнарын ӱстӱнӓ зеет хем сыкынты гелӓр. 10Буна каршы, хепсинӓ, ким иилик йапэр, ӧнӂӓ иудейлерӓ, сора урумнара, метинник, икрам хем услулук олаӂэк. 11Зерӓ Аллах кимсейӓ пай тутмаз. 12Ким, Айоз Закону билмейерӓк, гӱнах йапэр, оннар, Закона бакмайарак, телеф олаӂэклар. Ама ким, Закону билерӓк, гӱнах йапэр, оннара Закона гӧрӓ дӓ даава олаӂэк. 13Зерӓ диил Закону ишиденнӓр Аллахын ӧнӱндӓ доору, ама Закону таманнайаннар доору сайылаӂэк. 14Зерӓ о миллетлӓр, кимдӓ йок Айоз Закон, дуйгуларындан Закона гӧрӓ йашадыкча, оннар гӧстерирлӓр, не лӓӓзым хем диил лӓӓзым йапылсын, макар ки Закону билмеерлӓр. 15Бунуннан гӧстерерлӓр, ани не Закон истеер, оннарын ӱреклериндӓ йазылы. Оннарын ичйандан дуйгулары буну дооруклээр, фикирлери оннары йа кабаатландырэр, йа да доору чыкарэр 16о гӱн, ачан Ии Хаберӓ гӧрӓ, ангысыны бӓн насаат едерим, Аллах даава йапаӂэк Иисус Христозлан инсаннарын саклы ишлеринӓ. 17Сӓн, ани кендини иудей сайэрсын, умутланып Айоз Закона, Аллахлан ӱӱнерсин, 18билерсин Онун истедиини хем, Закондан ӱӱренмиш, аннээрсын, не таа ии, 19инанэрсын, ани кӧӧрлары гездирӓбилирсин, каранныкта оланнара айдыннык олабилирсин, 20акылсызлары йола гетирӓбилирсин хем ушаклары ӱӱредӓбилирсин, зерӓ Законнан етиштин билгинин хем аслылыын таманныына. 21Ӧлейсӓ, несой сӓн, башкасыны ӱӱредерӓк, кендини ӱӱретмеерсин? Насаат едерӓк: «чалмайасын», кендин чалэрсын? 22«Ороспулук йапма» сӧлейерӓк, кендин йапэрсын? Идоллардан азетмейерӓк, кендин айоз биналары сойэрсын? 23Айоз Законнан ӱӱнерсин, ама Аллахы ашаалээрсын, зерӓ Закону басэрсын? 24Ниӂӓ вар йазылы: «Сизин бетеринизӓ Аллахын ады миллетлӓр арасында кӧтӱленер». 25Еер Айоз Закону таманнарсайдын, елбетки кесиклиин файдасы вар, ама еер Закону басарсайдын, кесиклик олэр, ниӂӓ дӓ кесиксизлик. 26Онуштан, еер кесиксиз адам Законун сымарламакларыны таманнарса, сайылмайаӂэк мы о ниӂӓ кесикли? 27Ким гӱӱдейӂесинӓ кесиксиз, ама Закону таманнээр, кабаатландырмайаӂэк мы сени, кимдӓ вар Айоз Йазылар хем кесиклик, ама басэрсын Закону? 28О диил иудей, ким дышандан ӧлӓ саде, хем о диил кесиклик, не гӱӱдедӓ нышанны саде. 29Ама хакына иудей о, ким ичйандан ӧлӓ, хем хакына кесикли о, ани духча ӱректӓ кесикли, ама диил саде кийат ӱстӱндӓ. Хакына иудей одур, ким диил инсандан, ама Кендиндӓн Аллахтан метинни.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\