Ромалылара 4

1Не дейеӂез бизим гӱӱдейӂесинӓ дедемизин Авраамын дуруму ичин? 2Еер Авраам доору сайылайды кенди ишлериннӓн, озаман вардыр нейлӓн ӱӱнсӱн инсанын, ама диил Аллахын ӧнӱндӓ. 3Зерӓ Айоз Йазы не деер? «Авраам инанды Аллахы, да бу она доорулук сайылды». 4Ким ишлеер, ӧдеени саймаз баашыш, ама сайэр хак. 5Ким кенди ишлеринӓ умутланмээр, ама инанэр Она, Ким аллахсызы доору сайэр, инаннан она доорулук сайылэр. 6Давид дӓ мутлу сайэр ону, кими Аллах, бакмайарак йаптыкларына, доору сайэр. О деди: 7«Одур мутлу, кимин законсузлуу афедилди хем гӱнахлары ӧртӱлдӱ! 8Не мутлудур о адам, кимин гӱнахларыны Аллах есаба коймайаӂэк!» 9Бу мутлулук саде кесикли оланнар ичин ми оса кесиксиз оланнар ичин дӓ ми? Биз деериз: «Авраам кенди инаныннан доору сайылды». 10Незаман доору сайылды? Кесикликтӓн ӧнӂӓ ми оса кесикликтӓн сора мы? Диил кесикликтӓн сора, ама кесикликтӓн ӧнӂӓ. 11Кесиклик нышаныны каблетти ниӂӓ доорулук мӱхӱрӱ. Доорулуу инаннан еденди, таа кесикли олмадыйнан. Ӧлӓ ки, о олду хепси кесиксиз инанӂыларын бобасы, ки оннар да доору сайылсыннар дейни. 12Хем кесикли оланнарын да бобасы олду, ким диил саде кесикли, ама бобамызын Авраамын излериндӓн гидерлӓр, ангысы инанарды, таа кесикли олмадаан. 13Зерӓ Законнан верилмеди адамак Авраама хем онун ушакларына, ки дӱннейи елӓ алсыннар, ама доорулуклан, ани еденилер инаннан. 14Еер мирасчылык олайды салт оннара, ким Закону тутэр, озаман инан бошуна калаӂэйды, адамак да файдасыз олаӂэйды. 15Зерӓ Закон Аллахын ӱфкесини гетирер, ама нередӓ йок закон, орада йок закон басмасы да. 16Онуштан адамак инана гӧрӓ еденилир, ки Аллахын иивергисиндӓн тутунсун да бутӱрлӱ каавиленсин Авраамын хепси ушакларына, диил саде оннара, ким Закону тутэр, ама хепсинӓ дӓ, ким инанэр Авраам гиби, ангысы хепсимизин бобасы. 17Ниӂӓ вар йазылы: «Сени, боба оласын чок миллетлерӓ, йаптым». О Аллахын ӧнӱндӓ, Кими инанды, хепсимизӓ боба олду. Аллах Одур, Ким дирилдер ӧлӱлери хем варлаа чаарэр оннары, не йок. 18Умут йоккан, Авраам умутланды хем инанды. Бутӱрлӱ олду чок миллетлерин бобасы, ниӂӓ Аллах она адамышты: «Сенин сенселӓн окадар чок олаӂэк, йылдызлар гиби». 19Чӱнкӱ онун инаны йуфкаланмады, о бакмады ӧлӱ гиби гӱӱдесинӓ, ани йакын ӱз йашындайды, хем Сарранын ушаксызлыына. 20О Аллахын адамасында икилӓмеди хем инансыз олмады, ама инаны каавиленди да Аллахы метиннеди. 21Бӱтӱн ӱректӓн инанды, ани Аллах не адады, хепсини таманнайабилир. 22Онуштан о инаныннан доору сайылды. 23Диил салт Авраам ичин йазылы, ани «она доорулук сайылды», 24ама бизим ичин дӓ, ани доору сайылаӂэз, зерӓ инанэрыз Она, Ким дирилтти Саабимизи Иисусу ӧлӱдӓн. 25Иисус бизим гӱнахларымыз ичин ӧлӱмӓ верилди хем бизим доору сайылмамыз ичин дирилдилди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\