Ромалылара 7

1Не, билмеерсиниз ми, кардашлар – лафедерим оннара, ким билер Айоз Закону – Законун вар куведи адамын ӱстӱнӓ окадар вакыт, некадар адам йашээр. 2Сӧзгелиши: Закона гӧрӓ евли кары баалы коӂасыннан, некадар вакыт коӂасы йашээр, ама еер коӂасы ӧлӱрсейди, кары бошанэр стеонозлук законундан. 3Ама окадар вакыт, некадар коӂасы йашээр, еер башка бир адамнан йашарсайды, ороспу сайылэр. Ама еер коӂасы ӧлӱрсейди, кары Закондан бошанэр, да озаман, еер башка адама евленӓрсейди, ороспулук йапмээр. 4Хеп ӧлӓ сиз дӓ, кардашлар, чӱнкӱ пай алэрсыныз Христозун гӱӱдесиндӓн, ӧлдӱнӱз Закон ичин, ки бааланасыныз башкасына – Она, Ким ӧлӱдӓн дирилди. Бу олду, ки файдалы олалым Аллахын изметиндӓ. 5Зерӓ, йашаркан тенимизӓ гӧрӓ, гӱнахкер хавезлери, Закондан дебрештирилмиш, ишлӓрдилӓр бизим гӱӱдемизин еклериндӓ, да йаптыкларымызын мейвасы ӧлӱмдӱ. 6Ама шинди, ӧлӱп, бошандык о закондан, ангысыннан баалыйдык, ки измет еделим Аллаха Духун енилииннӓн, диил букванын ескилииннӓн. 7Не дейеӂез? Айоз Закон гӱнахкер ми? Олмаз! Буна каршы, о Закон олмасайды, биз гӱнахы танымайаӂэйдык. Сӧзгелиши, бӓн билмейеӂейдим, недир тамахлык, еер Закон демейейди: «Тамахланмайасын». 8Ама гӱнах, файдаланарак сымарламаклан, бендӓ ӱзӓ чыкарды хертӱрлӱ тамахлык. Зерӓ нередӓ йок Закон, орада гӱнах ӧлӱ. 9Бӓн вакыдын бириндӓ дирийдим, ачан билмӓрдим Закону. Ама ачан пейдаланды сымарламак, гӱнах дирилди, бӓн дӓ ӧлдӱм. 10Сымарламак, ани лӓӓзымды йашамак версин, бени ӧлӱмӓ гӧтӱрдӱ. 11Зерӓ гӱнах, сымарламаклан файдаланарак, алдатты бени да бунуннан ӧлдӱрдӱ. 12Ӧлӓ ки, хич лафсыз, Закон – айоз, сымарламак да айоз, доору хем ии. 13Озаман ии бишей, чыкэр, бана ӧлӱм гетирди? Олмаз! Ама гӱнах, файдаланарак ии бишейлӓн, бана ӧлӱм гетирӓрди, ки сымарламаклан ачылсын гӱнах некадар гӱнахлы. 14Хакына билериз, ани Закон духча бишей, ама бӓн тендӓн бир инсаным, сатылы гӱнаха чырак гиби. 15Билмеерим, не йапэрым, зерӓ йапмээрым, не истеерим, ама йапэрым ону, недӓн азетмеерим. 16Не йапэрым, бунуннан кайыл диилсейдим, бундан гӧрӱнер, ки кабледерим, ани Закон ии. 17Бундан танынэр, ани артык буну йапмээрым бӓн, ама гӱнах йапэр, ани бендӓ йашээр. 18Билерим, ани бендӓ, доорусу, беним тенимдӓ, йок иилик. Бендӓ вар ии истемеклӓр, ама йок кувет, йапайым не ии. 19Зерӓ иилик, ани истеерим йапмаа, йапмээрым, ама кӧтӱлӱк, ани истӓмеерим йапмаа, ону йапэрым. 20Чӱнкӱ йапэрым, не истӓмеерим, буну йапан артык диил бӓн, ама гӱнах, ани бендӓ йашээр. 21Ӧлӓ ки, кендимдӓ булэрым бир закон, ани истӓркӓн иилик йапмаа, кӧтӱлӱк бендӓ хазыр дурэр. 22Ичйанкы адамдан хошлук алэрым Аллахын Законундан. 23Ама гӧрерим беним гӱӱдемин еклериндӓ бир башка закон, ани дӱӱшер закона каршы, ангысыны кабледерим фикиримнӓн, хем бени есир едер гӱнах законуннан, ани ишлеер беним гӱӱдемдӓ. 24Заваллыйым бӓн! Ким куртарабилир бени бу гӱӱдедӓн, ани ӧлӱмӓ гӧтӱрер? 25Шӱкӱр едерим Аллаха, Саабимиз Иисус Христос куртарэр бени. Ӧлӓ ки, бӓн кендим фикиримнӓн измет едерим Аллахын Законуна, ама тенимнӓн измет едерим гӱнах законуна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\