Ромалылара 9

1Доору сӧлеерим, йалан сӧлӓмеерим, зерӓ бӓн Христоза инанэрым. Ичйанкы дуйгуларым да, Айоз Духлан заплы, дооруклээр буну, не сӧлеерим. 2Чок кахырланэрым хем хожма ӱреемдӓ зеетленерим. 3Бӓн кендим кайылым, бетваланып, айырылайым Христоздан беним кардашларым ичин, беним сенселӓм ичин. 4Оннар – израилли. Аллах оннары оол йапты, метинниини гӧстерди, баалантылар йапты, Айоз Закону верди, гӧстерди, нетӱрлӱ Она баш иилтмӓӓ, хем оннара адамаклар верди. 5Оннардан патриархлар гелди хем оннардан гӱӱдейӂесинӓ Христос гелди, Ангысы хепсиндӓн таа ӱстӱн хем дивеӂинӓ метинненмиш Аллахтыр. Амин. 6Демеерим, ани Аллах сӧзӱнӱ тутмады, зерӓ диил оннар, ким дууду Израилдӓн, хепси хакына Израил. 7Диил хепси оннар, ким Авраамын сенселесиндӓн, онун ушаклары, ама ниӂӓ денди: «Исаактан дууаӂэк оннар, ким сайылаӂэк сенин сенселӓн». 8Бундан аннашылэр, ани Аллахын ушаклары диил оннар, ким дууэр гӱӱдейӂесинӓ Авраамдан. Ама Авраамын сенселеси сайылаӂэк оннар, ким дууэр Аллахын адамасына гӧрӓ. 9Зерӓ о адамакта денди бутӱрлӱ лафлар: «Гелӓн йыла бу вакыт, ачан дӧнеӂӓм, Саррада бир оол олаӂэк». 10Диил саде бу, ама хеп ӧлӓ олду Ревеккайлан да, ачан о гебӓ калды икиз ооллан бизим бобадан, Исаактан. 11Бу икиз оол таа дуумадыйнан да не ии, не кӧтӱ йапмадыйнан, Ревеккайа сӧленди: «Бӱӱк оолун кӱчӱк оолуна измет едеӂек», ки оннардан бирини сечӓркӓн Аллахын курулмушу оннарын йаптыкларындан тутунмасын, ама Кенди Аллахын чаармасындан, 13ниӂӓ йазылы: «Иакову севдим, ама Есавдан азетмедим». 14Шинди не дейеӂез? Аллахта йок му доорулук? Олмаз! 15Зерӓ Моисейӓ деди: «Кимӓ дӱшер аӂымаа, аӂыйаӂам; кими дӱшер кыймамаа, кыймайаӂам». 16Ӧлӓ ки, сечилмӓк тутунмээр не ондан, ким истеер, не дӓ ондан, ким чалышэр, ама Аллахтан, Ким аӂыйэр. 17Зерӓ Айоз Йазыда Аллах деер фараона: «Сени маасуз калдырдым, ки сениннӓн гӧстерейим Кенди куведими, да Беним адым бӱтӱн ер ӱстӱндӓ анылсын». 18Ӧлӓ ки, Аллах аӂыйэр, кими истеер, хем инатлаштырэр, кими истеер. 19Беки сӓн бана сораӂан: «Озаман нечин кабаатландырэр? Ким вар ниӂӓ каршы дурсун Онун истедиинӓ?» 20Ӧлӓ, ама кимсин сӓн, бей адам, ки бӧлӓ сормаклар Аллаха койасын? Аӂаба бир кап сорар мы ону йапан устайа: «Нечин бени бӧлӓ йаптын?» 21Чӧлмекчи диил ми чорбаӂы чамурун ӱстӱнӓ? Хеп о чамурдан йапэр бир кап маасуз икрам ичин, ама башка кабы йапэр сырадан ишлӓр ичин. 22Да не дейеӂез, еер Аллах, гӧстерсин дейни Кенди ӱфкесини хем билдирсин Кенди куведини, чок сабурлуклан дайанды о каплара, ангыларыны ӱфкесиннӓн хазырлады, ки йок едилсиннӓр? 23Да не дейеӂез, еер буну йаптысайды, ки билдирсин Кенди болдан метинниини о каплара, ангыларыны аӂыды хем хазырлады, ки каблетсиннӓр метинник? 24О каплар бизиз, ангыларыны Аллах чаарды диил саде иудейлердӓн, ама башка миллетлердӓн дӓ. 25Ниӂӓ Аллах деер пророк Хосеайлан: «Дейеӂӓм „Беним инсаным“ оннара, ким диилди Беним инсаным. Дейеӂӓм „Беним севгилим“ оннара, ким диилди севгили. 26Хем ниӂӓ орада денер: Сиз диилсиниз Беним инсаным, оннара денеӂек дири Аллахын ооллары». 27Исайа баарып хаберлеер Израил ичин: «Еер Израил оолларынын сайысы олурсайды, ниӂӓ кум дениздӓ, анӂак азы куртулаӂэк. 28Зерӓ Сааби хич ойаланмайарак, /доорулаа гӧрӓ/ таманнайаӂэк Кенди карарыны бу ердӓ». 29Ниӂӓ Исайа ӧнӂӓ хаберледи: «Еер куветлерин Саабиси бракмайайды бизӓ бир сенселӓ, Содом гиби олаӂэйдык, Гоморрайа бензейеӂейдик». 30Шинди не дейеӂез? Башка миллетлӓр, ани чалышмарды доору сайылмаа Аллахын ӧнӱндӓ, едендилӓр доорулук. Бу доорулук са инаннан еденилир. 31Ама Израил, ани аарарды закону, ангысыннан доору сайылсын, бутӱрлӱ закон буламады. 32Нечин? Зерӓ бакмадылар доору сайылсыннар инаннан, ама сандылар, ки кенди йаптыкларыннан доору сайылаӂэклар. Онун ичин сӱрчтӱлӓр кӧстек ташына, 33ниӂӓ вар йазылы: «Тӓ койэрым Сионда бир кӧстек ташы хем бир сӱрчмӓк кайасы, ама ким Она инанэр, утанмыш калмаз».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\