Тита 2 | Bible.is
Тита 2

1Ама сӓн ӱӱрет, не саа ӱӱретмеклерӓ йарашэр. 2Сӧлӓ йашлы адамнара айык, кендини доору гӧтӱрӓн, есаплы, саа инанда, севгидӓ хем дайанмакта олсуннар. 3Хеп ӧлӓ сӧлӓ йашлы карылара гӧтӱрсӱннӓр кендилерини, ниӂӓ йарашэр Аллахын айоз халкына. Олмасыннар фитлейиӂи еки дӱшкӱн шараба, ама ӱӱретсиннӓр иилик йапмаа. 4Ӱӱретсиннӓр генч карылары коӂаларыны хем ушакларыны севмӓӓ, 5олсуннар есаплы, пак, евӂиман. Ӧн версиннӓр коӂаларына, ки Аллахын сӧзӱ кӧтӱлӓнмесин. 6Хеп ӧлӓ генч адамнары ӱӱрет, есаплы олсуннар. 7Хербир иш ӱзерӓ гӧстер кендини ӧрнек ии ишлӓр йапарак. Ӱӱретмендӓ пак ол, кендини доору гӧтӱр, есаплы ол. 8Сӧлӓ саа лафлар, ангыларына кимсей маана буламар, ки бизӓ каршы денклешеннӓр бишей фена сӧлейӓмесиннӓр да утанмыш калсыннар. 9Чыраклары ӱӱрет, чорбаӂыларына ӧн версиннӓр, хербир иш ӱзерӓ кендилерини беендирсиннӓр да лаф чевирмесиннӓр. 10Хырсызлык йапмасыннар, ама херзаман инанч адамнар олсуннар хем хербир иш ӱзерӓ Аллахын, бизим Куртарыӂынын, ӱӱретмеклерини майыл йапсыннар. 11Зерӓ гӧстерилди Аллахын иивергиси, ани гетирер куртулмак хепси инсана, 12ӱӱредер бизи, аллахсызлыктан хем дӱннӓ хамеллериндӓн бракылалым, да есаплы, доору хем аллахчы йашайалым бу шиндики вакытта. 13Шинди беклеериз бизим мутлулук умуду, бизим бӱӱк Аллах хем Куртарыӂы Иисус Христос шанныкта пейдалансын. 14О верди Кендини бизим ичин курбан олсун, ки куртарсын бизи хертӱрлӱ законсузлуктан да, паклайып, бир айыры инсан Кендинӓ йапсын, чалышкан ии ишлӓр йапмаа. 15Буннары аннат, насаат ет хем азарла хербир заабитликлӓн. Кимсей сени ашаалатмасын.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\