Тита 3

1Инанӂылара аклына гетир, кулланыӂылара хем заабитлерӓ ӧн версиннӓр, оннары сеслесиннӓр да хербир ии ишӓ хазыр олсуннар. 2Кимсейи кӧтӱлӓмесиннӓр, кавга йапмасыннар, ама хербир иш ӱзерӓ йаваш хепси инсаннарлан олсуннар. 3Зерӓ биз кендимиз да, вакыдын бириндӓ фикирсиз, сеслӓмейиӂи хем шашыктык. Измет едӓрдик тӱрлӱ хамеллерӓ хем кефлерӓ. Йашардык кинниктӓ хем кысканчлыкта. Хепси биздӓн, биз дӓ бири-биримиздӓн азетмӓрдик. 4Ама ачан ачылды Аллахын, бизим Куртарыӂынын, иилии хем инсана севгиси, 5О куртарды бизи диил бизим доору йаптыкларымыз ичин, ама Кенди аӂыйанныыннан. Зерӓ О йыкады бизи, енидӓн дуудурарак хем енилейерӓк Айоз Духлан, 6Ангысыны зебилликтӓн дӧктӱ бизим ӱстӱмӱзӓ Куртарыӂымыз Иисус Христозлан, 7ки биз Онун иивергисиннӓн доору сайылалым да, ниӂӓ умутланэрыз, мирасчы дивеч йашамакта олалым. 8Аслыдыр бу сӧз, да бӓн истеерим, ани сӓн буннары каавилейӓсин, ки оннар, ким Аллаха инанды, баксыннар кендилерини вермӓӓ ии ишлерӓ, зерӓ буннар ии хем файдалы адама. 9Ахмак чекишлердӓн хем сенселӓ дизиннериндӓн, кавгалардан хем денклешмеклердӓн Закон ичин сӓн сакын. Зерӓ буннар файдасыз хем бошуна иш. 10Инсан бӧленнердӓн, бир-ики азарламактан сора, йыраклан. 11Бил, ани оннар доору йолдан саптылар хем гӱнах йапэрлар, да кенди-кендилеринӓ даава едерлӓр. 12Ачан сана Артемайы йада Тихики йоллайаӂам, алатла гелмӓӓ бана Никополис касабасына, зерӓ орада, дӱшӱндӱм, кышлайым. 13Адвокат Зенайы хем Аполлосу йоллайаӂэйкан йола, чалыш, ки оннарын бишей ичин лӓӓзымныклары олмасын. 14Ко бизимкилӓр дӓ ӱӱренсиннӓр кендилерини вермӓӓ ии ишлерӓ да йардым етмӓӓ зорлукта оланнара, ки мейвасыз калмасыннар. 15Сана селӓм йоллээр хепси, ким бенимнӓн билӓ булунэр. Селӓмнӓ оннары, ким инанда бизи север. Сизиннӓн хепсинизлӓн ииверги олсун. /Амин./ |'page'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\