Ǎkè 18:2

2Klě ɔ jɛɛa lě Jùwɛ jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Akwelǎ ɔ̈ kɔna lěe dě fòɛǒ mooa Pɔntɔ̀ kɛn klee ɔɔ nynɔ Pliselǎ. Uu sɔ̌n'ǒ kèke u sɔɔ̌n'a Etlè wakǎ kɛn mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba ɔ̈ monoo Klɔdìɔ ɔ tmɔɔ̌a Jùwɛ nyo wùɛ bu sɔnaě dě fòɛǒ moo Wlùun kɛn mǒ. Pɔ̀ɔ̌ mua u jebo chèba klě Kownɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More