Matiɔ̌n 17:17

17È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Tùonyopoà ne kekɛɛ kmɔ̌ u se tè wlò popoɛ kɔn plě dɛ kukǔ nɛ̀ jiě u měne! È tǐ tae Bo sìǐn kɛɔ a slè plě a mǐǐ kàan tè popoɛ kɔn? È ke bo wlò dbadbǎà Ě kɔn'ɔ bɛ toǒn kɛ jleě mǒ bo keǒ a mɔ̀? A jaě jǔ bɔloǒ keàǎ mɔ̀.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More