Matiɔ̌n 2:1

1Klě tǐǒ wlòmo Hɛwlǒ nɔ̀ mooa kòngmna nyefòɛ klě Jùdǐa wakǎ kɛn, Jùsu kɔɔn'a lě Bɛ̀tlehɛ̌ɛn dǐa ɛ̈ neěe dakɔ̌ǒ u dɛɛ Jùdǎ nyo uu blǒ kɛn. Tà Jùsu kɔɔn'aa, tɔ̀n kɔn nyo ü jii dɛ jɔtnèǒ neěe jɔ mǒ i sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nù sɔnaě wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ ü diaě dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo, kě u dɛ̌a u je,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More