Matiɔ̌n 2:13

13Tà tɔ̀n kɔn nyo mua uu blě, Koɔn Nyesoaa najiǒpòi nɔ̀ jǎla Jòsɛ̌fo dlǒ mɔ̀ klě jajie mǒ ɔ je, “Dǔ jemǒ, nu jǐ měne, kpa Jijlǎeà Ɔ klee Ɔɔ naǎ klě Ǐjɛ̀te blǒ kɛn. Klě bò neě bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě mǐǎà tmɔɔ̌ no dɛ bò nuu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Hɛwlǒ mi ɛ mǒ tɛ̀nma keǒ bɔ dbǎ Jijlǎeà.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More