Matiɔ̌n 2:16

16Tà Jòsɛ̌fo kpala luu Ǐjɛ̀te, klě tǐi doǒ wlòmo è Hɛwlǒ jěa lɛ ɛ̈ moo tɔ̀n kɔn nyo poa ɔ le boboɛ. Tèǒ nì kɔn tè ɔ bea jlo měne ɔ̌ dboa tabɔ̀ bu dbǎla jbɛjujlu wùɛ sɔɔn'ǒ jlěe sɔ̌n mɔ̀ mǒ bò diɔ bobo ü nea lěe Bɛ̀tlehɛ̌ɛn klee deě wùɛǒ tbɛɛa lɛɛ dǐ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo jɔtnàeǒ ɛ blěe klekle jejeɛ̌ tɔ̀n kɔn nyo jěa lɛɛ sɔɔn'aǒ mǒ bò jɛa tǐǒ ɛ nua jlěe sɔ̌n.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More