1 Koorintiya 13

1Taa tə'i nyi da baawəɗa ŋga waɓənə taa də ŋgutə uura ŋga ənji patə da ŋga malaa'ikanyinə, maɗa pooshi nyi da uuɗə ənja, wazənə zaɓə nə waɓənaaki makə tibisətə ca wazə 'yarəlaŋə. 2Taa tə'i nyi da baawəɗa ŋga ɗa anabaakwaanə da ŋga paaratəgi də ma'umbee uushi'inə, taa tə'i nyi da baawəɗa ŋga shii uushi'inə patə, taa tə'i nyi da vii gooŋga ətə ŋga kavənə tə giŋunyinə ka mbuɗənə, təya palə ka əndə'i ha, maɗa pooshi nyi da uuɗə ənja, uushi zaɓə nə nyi. 3Taa kə təəkəgi nyi uushi'inaaki patə ka ənja, nya vii shishinəki, ənjə a ətsagi, amma maɗa pooshi nyi da uuɗə ənja, pooshi nyi ka ŋgərə bwatyakii. 4Ma uuɗənə, ci ca kavə əndə ka sə'watə uushi, ci ca kavə əndə ka ɗa ŋga'əənə ka ənja, ca kavə əndə ka ndzaanə yadə sərəha, paa ci ka ɗuunətə naakii na. 5Ma əndətə da uuɗə ənja, paa ci ka ɗa sə ŋga ayinə. Paa ci ka uuɗə naakii na. Pooshi səkəkii ka ɓəzənə pii pii. Paa ci ka kəsəpaa bwaya bwayaanə a ədzəməkii. 6Ma əndətə da uuɗə ənja, paa ci ka ɗa mooɗasəkə agyanə bwaya uushi. See dagwa uushi ɗanəkii maŋushinə. 7Ma əndətə da uuɗə ənja, pooshi 'waslyakəənə ŋga ənji ka shiginə a makii pii pii. Taa guci patə tə Əntaŋfə cii kəya gi'i. Taa guci patə əsə agi kanə nə ci nə ŋga dagwa uushi. Taa mi patə, agi sə'watənə nə ci. 8Ma uuɗənə, pooshi ka uudənə. Amma ma anabaakwaanə, ka uudəginə. Ka laginə nə waɓənə də məshipətə uuranyinə. Ha'ə nə shiinə əsə, ka uudəginə. 9Ma shiinə gaamə da anabaakwaanə gaamə, ma'ə ci mambu'umə bahə uushi. 10Amma ma saa'itə nə Əntaŋfə a mbu'utəgi də patənə ŋga uushi'inə, saa'ikii nə uushi'iitə ma'ə mambu'umə bahə uushi a uudəgi. 11Ma saa'itə nyi ma'ə uuzənə, uura manjeevənə njii kya waɓə, ŋga uura manjeevənə nji hiimaaki, uura manjeevənə nji slənaaki əsə. Amma makə uugi nyi ɗanə ka ənda, kə bwasee nyi ka uura manjeevənə patə. 12Ma ŋga əna, ma uushi'iinə caama tsaamə, agi tsaamənə naamə makə sətə ci əndə a tsaamə ma'yanə ŋga uushi agi ma'inə,f paa ci ka neenə ɓəraŋə ŋga'ə. Amma ma aakəŋwa, kadə naama nee ginə da ginə. Ma ŋga əna, tə'i uushi'inə ma'ə nyi mashiimə. Amma ma aakəŋwa, kadə nii kya shii patə, makə sətə shii Əntaŋfə tə nyi furəŋə. 13Ma vii gooŋgaanə, da ka na, da uuɗənə, tə'i tii makkə. Amma ma palee patə, uuɗəna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\