Galatiya 5

1Kə pərapaa Yeesu Aləmasiihu taamə acii bariya, kaama ndzaa ka dimuyinə saŋə saŋa. Aciikii ma ɗanuunə, kəŋaanəmə ndihə, goona kapaa noonə nə ka ɗa mavaanə ma'ə. 2Fatəmə ŋga'ə. Nyi Bulusə ca ba koonə: maɗa kə kapaa unə noonə nə ka dzənə aa babara ka ryaminanə, kə ndzaa ci ətsə pooshi sətə ci Yeesu Aləmasiihu a nafa koonə taa gi'u. 3Takumə kaa nya ənə ka banə koonə əsə: ma əndətə ca kapaa naakii nə ka dzənə aa babara, wa ca nə'utə patənə ŋga bariya dəŋwa'ə. 4Ma unə ənjinə ca ba, də nə'utə bariya ndzaanə əndə malaaɓakii akəŋwacii Əntaŋfə, kə lagyuunə noonə nə ashi Yeesu Aləmasiihu. Dzaɗə dzaɗə nuunə da pwapoonə ŋga Əntaŋfə əsə. 5Amma, ma ina, kə kapaa inə hiima geenə tuu'ina: də vii gooŋga ka Yeesu Aləmasiihu ndzaanə əndə malaaɓakii akəŋwacii Əntaŋfə. Tə ci niinə ka gəranə də ŋgeeriitə vii Malaaɓa Ma'yanə keenə. 6Maɗa ləɓə nə əndə da Yeesu Aləmasiihu, taa maryaminakii nə ci, taa paa ci ryaminii patə, pooshi kama kamaanə akəŋwacii Əntaŋfə. Vii ka ci gooŋga nə magaɗə uushi, kaama mbee ka uuɗə tə hara ənji. 7Ma ŋga ŋuka, ŋga'ə njuuna slənə. Wu saŋə ənyi ka təŋaginə tuunə agi nə'u rəgwa gooŋga? 8Ma hiimatsa, əntaa Əntaŋfə ətə 'wii tuunə ɗii koonə. 9Kə shii unə, agi banə nə ənji, də uundzə burəŋanə fiɗyasə əbunə ma'usə ənvwə pasə a gəra. 10Makə ɗii ci ləɓə naamə da Slandanaamə, kə shii nyi, ka dzəgərənə nə hiima gaamə ka rəgwa rəŋwə. Amma, ma əndətə ca gwazə tuunə, kadə kəsənə nə gəŋwanə ŋga Əntaŋfə tə ci, taa ci nə wu patə. 11Ndzəkəŋushi'inəkya, maci haala ŋga dzənə aa babara nə nyi ka waazanə, kaɗa pooshi ənji ka ciɓeenə ka nyi. Maci ha'ə nə nyi ka dzənə də waazanə, ma waazanaaki agyanə əntənə ŋga Yeesu Aləmasiihu ashi ənfwa, kaɗa pooshi ka ɓəzee ka səkə ŋga ənja. 12Ma ənjitə ca gwazə tuunə ha'ə, ma moonaaki, wa təya dzə aakəŋwa də tasə natii nə dəŋwa'ə. 13Ma unə ndzəkəŋushi'inəkya, ma 'wii Əntaŋfə tuunə, koona ndzaa ka dimuyinə. Amma uushi rəŋwə cii kya ba koonə: goona ba noonə, makə ɗii unə ka dimuyinə, a slənuunə taa mi patə mwayi shishinuunə. Pooshi. Ma ɗanuuna, uuɗəshimə, una tsakəshi ahadoonə. 14Acii anə waɓənə rəŋwə liɓə patənə ŋga bariya ŋga Əntaŋfə, waatoo, “Uuɗuu tə əndətə aɓiiku makə sətə cii kwa uuɗə naaku na.” 15Amma, maɗa agi iidəshinə nuunə makə uushi'inə ŋga bilinə, nəhəmə noonə na acii goona zama də noonə na. 16Ma sənə banəki koonə, kapaamə rəgwa kaa Malaaɓa Ma'yanə a ta koonə kəŋwanə, acii goona slənyi sətə mwayi shishinuunə. 17Acii kə shii unə, pooshi Malaaɓa Ma'yanə ka luuvə sətə mwayi shishinə ŋga əndə slənənə. Shishinə ŋga əndə əsə, paa ci ka luuvə sətə mwayi Malaaɓa Ma'yanə slənənə. Ma tii ətsə kyakya'ə, agi mabizhinə nə tii. Ci ɗii pooshi unə ka mbee ka slənə sətə mwayi unə. 18Amma, maɗa Malaaɓa Ma'yanə ca ta koonə kəŋwanə, pooshi bariya da ŋgeerənə anuunə ma'ə. 19Ma shishinə ŋga ənda, paŋgəraŋə a babara nə sətə cii kəya slənə. Waatoo, aləhiinə, ajijinəənə, badawaanə, 20paaslə uuləminə, mətooyaanə, ɗəkə daawaanə ka ənda, təya ɗaaɗa mabizhinə, sərəha, ɓəzə səka, uuɗənə ka na, təəkəshinə da maɗee ka mbəzə ahada ənja, 21ətsə hara ənja, kavə nə ka saasa ənvwa, da bwaŋkaraanə. Agi ɗaaɗanə nə ənji hara bwaya uushi'inə makə ətsə əsə. Kə shi nya bii koonə ŋukə, amma takumə kaa nya ənə ka batənə koonə əsə: waatoo, ma ənjitə ca slənə tsarə uushi'iitsa, paa tii na dzə aagi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə shaŋə. 22Amma, ma slənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə naakii, wiinə pawaakii: uuɗəshinə, ɗa mooɗasəka, ndzaashinə agi jamənə, kəsə ədzəma, nəhə təgunuunə ŋga ənda, ɗa ŋga'əənə ka ənja, slənə uushi də rəgwakii, 23banee ka na, ətsətə na. Ma tii ətsa, tii nə uushi'iitə vii bariya rəgwa ŋga ɗanə. 24Ma ənjitə ləɓə da Yeesu Aləmasiihu, kə wa'agi tii suunanyinə ŋga shishinətii. 25Makə ɗii ci Malaaɓa Ma'yanə ca vii kaamə əpinə, wa ca ta kaamə kəŋwanə. 26Gaama ɗuunətə naamə na, gadaama alə haliminə ŋga ənja, gadaama ɗaaɗa sərəhə ahadaamə əsə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\