Yakubu 4

1Mi saŋə ca kyaara mbəəzənə da mabizhinə aahadoona? Ətsə patə, moo uushi'inə kama kama a ədzəmuunə ca kyaara ətsa. 2Kə mwayi unə upaa uushi'inə, amma pooshi unə ka upaa sətə mwayi unə. Acii ha'ə, una ɓələ ənja. Kə mwayi unə uushi'inə ka shaŋə, amma pooshi unə ka upaanə. Acii ha'ə, una ɗa mabizhinə, una pa. Maguŋweemə unə ka sətə mwayi unə, acii pooshi unə kədii acii Əntaŋfə kaa ca vii koonə. 3Taa kə kədii unə, pooshi unə ka guŋweenə, acii də məza ədzəmə cuuna kədii. Waatoo, ma cuuna kədii uushi'ina, koona zamagi ka rəgwatə kaɗeesəkə koonə. 4Unə ənji ghatə gooŋga! Mashiimuunə oo'i, ma ɗa guvaanə da duuniya, ɗa mbiinə ka Əntaŋfə kwa? Taa wu patə ca moo ɗa guvaanə da duuniya, kə kavə ci naakii nə ka ɗa mbiinə da Əntaŋfə. 5Shiimə oo'i, tə'i gooŋga agi sətə bii malaaɓa ləkaləkatə; kə bii ci, “Ma Malaaɓa Ma'yanə ənə kavə Əntaŋfə aasəkə ədzəmaamə, agi ətsənə nə ci taamə ka shaŋə.” 6Amma kə ɗii Əntaŋfə kaamə pwapoonə laŋə kaamə shii ndzaanə malaaɓakii. Aciikii bii malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Agi ɗanə nə Əntaŋfə mbiinə da ənjitə ca ɗuunətə natii na. Ma ənjitə ca banee ka nətii akəŋwaciikii əsə, agi ɗanə nə ci ka tii pwapoonə.” 7Acii ha'ə, viimə noonə nə ka Əntaŋfə, una kəŋaanə ndihə ndihə agi kaareenə ka Seetanə. Maɗa kə ɗii unə ha'ə, ka huyinə nə ci acii unə. 8Əncahamə aaɓii Əntaŋfə, ci maa, ka əncahanə nə ci aaɓii unə. Unə ma'waslyakə ənja, fə'yagimə ciinuunə agi 'waslyakəənə! Unə ənjitsə pooshi kəŋee ka ədzəmuunə ka ha rəŋwə əsə, laaɓagimə ədzəmuunə! 9Ɗamə maɓəzəsəkə putə ŋga 'waslyakəənə goonə, una tuu, una ŋgəərə ma əsə. Goona ŋusə ma'ə, amma, tuumə. Wa mooɗasəkə goonə a ndzaa ka maɓətəsəka. 10Həətəpaamə noonə nə akəŋwacii Slandana. Ma ci boo, ka ɗuunətənə nə ci tuunə. 11Ndzəkəŋushi'inəkya, goona waɓə məzakii agyanə taa wu ahadoonə. Maɗa kə waɓi əndə bwaya uushi'inə agyanə ndzəkəŋuci, taa ca lagi gəŋwanə aanəkii, ci ɓaarii oo'i, kə waɓi ci bwayakii agyanə bariya, ca ushapaa bariya əsə. Maɗa kə ushapaa hə bariya, kə ndzaa ci ətsa əntaa əndə nə'u bariya nə hə ma'ə, amma kə ndzaa hə ka əndə ushapaanə. 12Əntaŋfə daanəkii nə əndə vii bariya. Ci daanəkii nə əndə la gəŋwanə əsə. Ci daanəkii nə əndə da baawəɗa ŋga luupaanə da zamagi də ənja. Ya ha, wu nə hə saŋə bahə la gəŋwanə agyanə əndə makə ha? 13Unə ənə ca ba oo'i, “Taa ənshinə, taa doorə, ka maɗənə niinə, ina dzə aa hatə aa vəra ha'ə. Davə niina fəzha ka ɗa fiiriinə, ina upaa kwaɓa laŋə”, wunəpaamə limuunə kaa nya ba koonə! 14Mashiimuunə pukyanə ŋga ha doorə. Waatoo, ma əpinə goonə, rakə da makiirənə ətə ca shigi, əndzə'i ca ənə ka rarə'iginə. 15Amma, ma dəɓee una ba, “Maa kə uu'i Əntaŋfə, kə kirə ci əpinə gaamə əsə, ka ɗanə naamə ha'ə ha'ə.” 16Amma, makə maɗamuunə ha'ə, ma tsarə ŋga ətsə patə, pooshi ŋga'ə, acii kə haŋətuunə noonə nə da waɓənə goonə. 17Maɗa kə shii əndə sətə dəɓee ca slənə, amma paa ci ka slənətənə ha'ə, 'waslyakəənə ɗii ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\