Səniinə 15

1Wata nya nee ka əndə'i maɗuunə sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə agintaŋfə, waatoo, tə'i malaa'ikanyinə məɗəfə. Tii na kira muudinə ŋga ciɓənyinə məɗəfə ətə na la tə ənja. Də ciɓənyinəkii nə maɓəətəsəkə ŋga Əntaŋfə a uudə əsə. 2Nya nee ka uushi makə uunəvə ətə ca ɓərə makə dyarugala, gwazə da gunə. Kə nee nyi ka ənjitə pooshi pyaslə tə dabatə da i pushashinaakii, təya kaaree ka luu sagida ŋga lamba ŋga ləməkii. Kəŋə kəŋə nə tii ataŋgala sətə makə uunəva, da i kəzhimbərənyinə aciitii ətə vii Əntaŋfə ka tii. 3Təya ka wanyanə ŋga Muusa, əndə paslənə tə Əntaŋfə. Təya ka wanyanə ŋga Uundzə Baga əsə. Əŋki tii, “Slandanə Əntaŋfə, Maɗuunəkəya, sə ŋga hurəshishinə, maɗuunəkii dərəva nə slənaaku. Ŋwaŋwə ŋga slikərənyinə patə nə hə, gooŋga nə rəgwaaku. 4'Ya'ə Slandana, taa wu patə, ka ŋgwalənə nə ci tə hə, ca ɗuunətə tə hə. Acii hə rəŋwə dyaŋə nəndə malaaɓakii. Patənə ŋga slikərənyinə ŋga duuniya na shi ka paslənə tə hə, acii kə nee ənji patə ka gooŋgaanaaku.” 5Ma daba'ə ətsa, kə nee nyi ka maɗuunə kuvə ŋga Əntaŋfə dadagyə mawunəkii. Nya nee ka kuvə kuvə'unə asəkə kuvəkii, ətə ca ɓaarii oo'i, kədəhə nə Slandana. 6Wata malaa'ikanyiitsə məɗəfə a shigi asəkə maɗuunə kuvəkii, da i mambwaɗaɗa kəjeerənə ətə ca ɓərə ashitii. Təya aanəpaa ədzəmətii də gyara ŋga əndzənə. Da i ciɓənyiitə məɗəfə aciitii. 7Wata rəŋwə agi uushi'iitə ənfwaɗə da i əpinatii a vii ka malaa'ikanyiitsə məɗəfə kwalakə ŋga əndzənə məɗəfə pasə pasə da i maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə Əndə vii əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 8Kə nagi maɗuunə kuvə ŋga Əntaŋfə də makiirənə ətə ca ɓaarii ɗuunuunə da baawəɗa ŋga Əntaŋfə. Pooshi əndə mbee ka dəməgərənə aasəkə maɗuunə kuvətsa, maɗaamə ciɓənyiitsə ŋga malaa'ikanyiitsə məɗəfə kə uugi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\