1 KORINTO 8

1Ti na nori taekan am'arake ake karea nakoni bouannanti: ti ataia b'a “ti bane n atatai”, n ai aron aia taeka tem'angina. E karika te kainikatonga te atatai, ma te tangira e buokia aomata b'a a na teimatoa. 2Te aomata ane taku b'a e ata raoi te b'ai teuana, ao e bon tuai n ataia n ai aron are e riai n ataia; 3ma ngkana e tangira te Atua te aomata, ao e bon ataaki i Rouna. 4Ma ngaia are i bukini ngkanne kanakin am'arake ake karea nakoni bouannanti, ao aei taekana: ti ataia b'a akea te bouannanti ae maiu i aonnaba, ao bon ti temanna te Atua ni koaua, ao akea riki. 5B'a e boni ngae n iai aika atongaki b'a aongkoa “atua”, aika mena i karawa ao i aon te aba ao e koaua b'a bon iai “atua” aika bati, ao a bati naba aika iai m'akaia; 6ma bon ti temanna te Atua i roura, ae te Tama, ae a bane n riki b'aai i Rouna, ao ti maiu i bukina; ao ti temanna te UEA b'a Iesu Kristo, are a bane ni karikaki b'aai i Rouna, ao ti maiu i Rouna. 7Ma a aki bane aomata nako n ata te koaua aei. A a tia n taneiai aomata tem'angina ma bouannanti, ao a taku naba ngkai b'a ngkana a kang am'arake ake karea nakoni bouannanti, ao a kang iai kanaia bouannanti aika maiu; e a kanganga i rouia ae a na ataia b'a e eti ke e aki are a karaoia, ao e a reke i rouia te namakin ae a taku b'a a kam'ara iai ngke a kang. 8Ma akea aron te am'arake ae na karaoiroaki riki iai reitakira ma te Atua. Akea te bae ti na buakaka riki iai ngkana ti am'arake, ao akea naba te bae e na karaoiroira riki iai ngkana ti am'arake. 9Ma kam na tarataraia b'a e na aki riki inaomatami aei b'a te b'ai ni kab'akab'aka nakoia akana mamara n te onimaki. 10B'a ngkana ko noraki, ngkoe ae iai am “atatai”, iroun temanna ae mamara mataniwin nanona b'a ko rarikiriki n am'arake i nanon te tabo are e tataromauriaki iai te bouannanti, ao tiaki e na buokaki iai nanona n noram i rouna b'a e na kang am'arake ake karea nakoni bouannanti? 11Ma ngaia ae i bukin am “atatai” ao e a uruaki iai maiun teuare mamara, ae te tia onimaki ae e mate Kristo i bukina. 12N te aro aei ao ko bure iai nakoni Kristo, ngke ko bure nakoia raom n onimaki aika mamara, ao ko urui mataniwin nanoia. 13Ma ngaia aei, ngkana e na riki te am'arake b'a te b'ai ni kab'akab'aka nakon raou n onimaki, ao N na bon aki manga kang irikomaiu, b'a I kawa n riki b'a te b'ai ni kab'akab'aka nakon tariu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\