1 IOANE 1

1Te baere iai ma ngke a tuai ni karikaki b'aai, are ti ongo, are ti noria ni matara, are ti tarataraia, are a riingnga naba baira, ae taekan te Taeka are te maiu, 2ao te maiu arei e a tia ni kaotaki, ao ti a tia n noria, ao ti kaotioti i bukina; ao ti taekina nako imi taekan te maiu are aki toki, are mena iroun te Tama, ao are e kaotaki nako ira; 3are ti a tia n noria ma n ongo, ao ti taekinna naba nako imi; b'a kam aonga n uaia ni buokanib'ai iai ma ngaira, n ai aron are ti buokanib'ai iai ngaira ma te Tama ao Natina are Iesu Kristo. 4Ao ti koroi baikai b'a a aonga ni kororaoi ara kim'areirei. 5Ao aio te taeka are ti ongo mai Rouna, ae ti taekinna nako imi: b'a te Atua bon te oota, ao bon akea te roo teutana i nanona. 6Ngkana ti taku b'a ti i raorao ma Ngaia, ao ngkana ti bon nakonako n te roo, ao ti kewe iai, ao ti aki karaoa ae koaua; 7ma ngkana ti nakonako n te oota n ai arona ngkae E mena n te oota, ao ti i raorao i roura, ao e kaitiakiira raraan Iesu are Natina man te buakaka ni kabane. 8Ngkana ti taku b'a akea ara bure, ao ti burebureira, ao e aki mena te koaua i nanora. 9Ngkana ti kaoti ara bure, ao E kakaonimaki b'a E na boni kab'arai ara bure ma ni kaitiakiira man te buakaka ni kabanea ngkai E atataiaomata. 10Ngkana ti taku b'a ti tuai ni bure, ao ti arana te Atua b'a te tia kewe, ao e aki mena i nanora ana taeka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\