EBERA 7:2

2ao Aberaam e anganna kaka teuana te katebwina ni m'akoro mani m'aitin ana b'ai aika kakaokoro nako ake a reke i rouna. Moan nanon te ara ae Merekitereka bon “Uean te Raoiroi”; ao i bukina ngkai uean Tarem, ao iai naba nanona ae “Uean te Raoi”.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More