EBERA 9:15

15I bukin aei ngkanne, ao Kristo boni Ngaia ae buoka reken te boraraoi ae boou, are a kona iai te koraki ake a weteaki iroun te Atua ni kab'aib'aiaki n te kab'aia ae akea tokina, are E a tia te Atua n taekinna n ana taeka n akoi. E kona ni karaoaki aei i bukina b'a iai te mate are kainaomataia aomata man taiani bure ake a karaoi ngke bon iai te moa ni boraraoi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More