ROM 15:27

27Boni ngaiia aika kukurei ni karaoa aei. Ma a bon riai ni buokiia ake a aki kaub'ai: b'a ngkai a buokanib'ai I-Iutaia ma aomata aika tiaki I-Iutaia ni baika raraoi mairoun te Atua i bukin tamneia, ao bon te b'ai ae riai irouia Kristian aika tiaki I-Iutaia b'a a na buokiia Kristian aika I-Iutaia, n anganiia baika a kainanoi i bukini maiuia.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More