1 TẸSALỌNÁÍKÀ 3:2

2vaá è gboó lẹ̀ẹ̀là bẹẹ vígà Témọ̀tì mái é. À dú nen e a gé zọ́i sí tóm Bàrì m ge dàlà Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst kyãàmà. E beè lẹ̀ẹ̀làe kọ á dúí ló gé nvèèi kpóó ló vaá nèi agẹ nyíe kọ ó kilií sĩ́ gè dẹlẹi nyíe boo Kráìst,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More