1 TẸSALỌNÁÍKÀ 3:5

5Vó à naa, boo tṍó e bè ním̄ láá ì̃ìmànà, m beè gboó lẹ̀ẹ̀là Témọ̀tì kọ á gé nyimá be ò gé dẹlẹi gé nyíe boo Jíìzọ̀s. Pọ̀ beè siím̄ kọ sẹ̀ Nen Kẹ̀lẹ̀a a kẹlẹ́i vaá naa ní e dénè tóm e beele beè síí booá a dú pè à!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More