1 TẸSALỌNÁÍKÀ 3:6

6Sõò kátogóí Témọ̀tì a ooa kẽ aa ló boolo dù vaá faalá lé kpẹa e a kil ló bọọ vulà nè bé e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Kráìst naa domá. À kọ́ bé e o dii e o gé íei lé bùlà e a kil ló beele vaá iei tàn ge mòn beele bélí bé e beele íènà gé tàn ge mòn boolo naa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More