2 KỌ́RÌNT 9:5

5Boo bée vó, m beè gboó mòn kọ à dú bíi gè kọ ḿ zẹ́ẹ́ lẹ̀ẹ̀là pá vígà m Kráìsti domáí ló, kọ bà á gyà sĩ́ gé kpoogè dee ló nu e a kil ló dõ̀ò nu e o beè zigaiá sẹlẹ kẽ bé m̀ kálá dù, kọ bé à dú gè kpoogè dee ló lọ̀l bé à gá dọ tṍó e nda é dú, naa ní e bè náa é belí nu e bà bénii kọ ó nei; tãa vó, á zógè kọ ò neì lọlíí m bọọ bùlà.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More